התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

ארכיון מחקר

הארכיון מרכז מגוון רחב של מחקרים שנערכו על תנועת היציאה מהחברה החרדית. אנו עושים כל מאמץ להביא אליכם את המידע בצורה מדויקת ככל האפשר. אם מצאתם טעות או שנפלה תקלה תחת ידינו, אנא כיתבו לנו למייל: [email protected]

הארכיון מוקדש לזכרו של ישראל קרול ז"ל.

הזכות לחינוך: יוצאים בשאלה בישראל ומאבקם להזדמנות שווה

2020
משה שנפלד

המאמר סוקר באופן מקיף מספר תופעות בחברה הישראלית : מערכת החינוך החרדית, היעדר לימודי ליבה לבנים והתמודדות המדינה בסוגיה זו. כמו כן מתייחס המאמר לתופעת היציאה בשאלה והיקפה, למאבקם של יוצאים בשאלה באפלייתם בסוגיית ההשכלה, ולבסוף לעמותת 'יוצאים לשינוי' שעמדה בחזית המאבק נגד אפליה זו, והובילה את תביעת הליבה של יוצאים בשאלה נגד המדינה. מאמר זה הוא גרסה של המאמר באנגלית The Right to Education המופיע בספר: Off the Derech: Leaving Orthodox Judaism הספר התפרסם בהוצאת האוניברסיטה של מדינת ניו יורק (SUNY). מחבר המאמר: משה שנפלד שנה: 2020 לקריאת המאמר המלא לחצו כאן אל הספר לחצו כאן

ליבה לשם מה?

2017
טל פרוסט

הערת פסיקה בעקבות פסק דין רובינשטיין: זכות היציאה וחינוך לחשיבה ביקורתית במסגרת לימודי הליבה במגזר החרדי בישראל. המאמר טוען כי תכנית הליבה הקיימת אינה מתמודדת כראוי עם אתגרי המדינה הליברלית והרב-תרבותית המכילה מיעוט שאינו ליברלי. במאמר מוצגות ההצדקות המרכזיות להתערבות המדינה במערכת החינוך החרדית באמצעות תכנית "לימודי ליבה". מחבר: טל פרוסט שנה: 2017 לקריאת המאמר לחץ כאן  

Test of faith: Haredi communities and the right to education

2017
Shmuel Levin, Monash University

עבודת תזה הבוחנת את הלגיטימיות של הימנעות מכפיית לימודי ליבה בארה"ב על מערכת החינוך החרדית, על בסיס מוסכמות המשפט הבינלאומי. מחבר: Shmuel Levin, Monash University שנה: 2017 לקריאת המאמר לחץ כאן

Welcome to Neighbourhood: Religion, Law and Living Together

2016
Shauna Van Praagh
חרדים / משפט ומדינה

מחקר העוסק בקהילה החרדית במונטריאול, קנדה. המחקר מתמקד בשילובם של החרדים באוכלוסיה הכללית מול פסקי דין אחרונים בנושא. מחבר: Shauna Van Praagh שנה: 2016 לקריאת המאמר לחץ כאן

הזכות לחינוך: קווים לדמותה המשתנה בעידן של מהפכה חוקתית

2013
לטם פרי-חזן

המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את הזכות לחינוך בישראל בשני העשורים האחרונים, במטרה לבחון אם וכיצד שיקף פסק- הדין בבג"ץ טבקה את המגמות המאפיינות את מדיניות החינוך.  מן הממצאים ניכר כי מימוש הזכות לחינוך, על כל יסודותיה, אינו שוויוני, וכי רבדיו השונים של אי-השוויון בחינוך משתלבים זה בזה ומעצימים את השפעתו. מחברת: לטם פרי-חזן שנה: 2013

חוקיות מתן פטור מתכנית ליבה בישראל לפי המשפט הבינלאומי

2011
פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עידו רונצוייג

המאמר בוחן את ההתאמה של המצב הקיים בישראל ביחס החוק ללימודי ליבה לכללי המשפט הבינלאומי אליהם מחויבת ישראל ובפרט בהקשר של הזכות לחינוך ולאור חובות המדינה בהתאם לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, האמנה בדבר זכויות הילד, והאמנה נגד אפליה בחינוך. הסוגיות הרלוונטיות המרכזיות העולות ממתן פטור זה במשפט הבינלאומי הן: (1 חובת המדינה לספק חינוך והתכנים של החינוך אותו היא חייבת לספק. (2 חופש ההורים לקבוע את מסגרת החינוך על פי הכרתם הדתית והמגבלות על חופש זה. (3 חובת המדינה לפקח ולוודא את מימושה של הזכות לחינוך גם בבתי ספר פרטיים. מחברים: פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עידו רונצוייג שנה: 2011

לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו תפקידו בראי הפסיקה

2011
דן גבתון

ניתוח איכותני וכמותי של חוק זכויות הילד. בדיקת השפעות חוק זכויות הילד בעזרת השוואה כמותית של פסיקות שופטים הנוגעים בחוק זה. מחבר: דן גבתון שנה: 2011 לקריאת המאמר לחץ כאן

זכות היציאה ממיעוט לא ליברלי ומודל "המרחב ההשתתפותי": מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל

2010
יעל סימון

ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד ביותר לאינטרסי הקבוצתי ולשימור המסגרת הקהילתית, נעשה לעתים תוך התעלמות מחולשתה היחסית של זכות היציאה מקהילות אלו, ולעתים בסתירה מוחלטת לזכויות האדם וחירות הפרט. השראה לפתרון ניתן לשאוב מן המודל הצרפתי הlaïcité, המאופיין במרחב השתתפותי, ובו הזיקה היחידה היא האזרחות המשותפת. מחברת: יעל סימון שנה: 2010

אוטונומיות חינוכית, תוכנית-הליבה ומימון ציבורי של החינוך - על חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח

2008
תמי הראל בן-שחר

הדילמה בדבר מעורבותה של המדינה במוסדות החינוך של הציבור החרדי ממלאת מקום חשוב בשיח הציבורי והמשפטי בישראל זה שנים רבות. לאחרונה חוקק חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, הקובע כי בתי ספר של העדה החרדית אשר יוכרו כמוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים יקבלו מימון מאת המדינה, גם ללא לימוד ״תכנית הליבה״, ובלבד שתוכנית הלימודים או אורח החיים בבית הספר לא יהיו מנוגדים לערכיה של מדינת-ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במאמר זה אטען כי החוק מעניק אוטונומיה רחבה מדי לאוכלוסיה החרדית על חינוך ילדיה מבלי לספק מנגנוני הגנה לאינטרס הציבורי בחינוך, ובעיקר לאינטרס שהתלמידים יגדלו להיות אזרחים סובלניים ועצמאיים כלכלית. נוסף על כך, הסדר זה עלול לפגוע בזכותם של ילדים בני העדה החרדית לקבל חינוך שיאפשר להם לבחור בעתיד לעזוב את הקהילה. מחברת: תמי הראל בן-שחר שנה: 2008 לקריאת המאמר לחץ כאן

שם המחקר שנה כותבים קטגוריות תקציר
הזכות לחינוך: יוצאים בשאלה בישראל ומאבקם להזדמנות שווה 2020 משה שנפלד חרדים / משפט ומדינה / לימודי ליבה / השכלה גבוהה / מחקרי יוצאים לשינוי / מחקרים בולטים המאמר סוקר באופן מקיף מספר תופעות בחברה הישראלית : מערכת החינוך החרדית, היעדר לימודי ליבה לבנים והתמודדות המדינה בסוגיה זו. כמו כן מתייחס המאמר לתופעת היציאה בשאלה והיקפה, למאבקם של יוצאים בשאלה באפלייתם בסוגיית ההשכלה, ולבסוף לעמותת 'יוצאים לשינוי' שעמדה בחזית המאבק נגד אפליה זו, והובילה את תביעת הליבה של יוצאים בשאלה נגד המדינה. מאמר זה הוא גרסה של המאמר באנגלית The Right to Education המופיע בספר: Off the Derech: Leaving Orthodox Judaism הספר התפרסם בהוצאת האוניברסיטה של מדינת ניו יורק (SUNY). מחבר המאמר: משה שנפלד שנה: 2020 לקריאת המאמר המלא לחצו כאן אל הספר לחצו כאן
ליבה לשם מה? 2017 טל פרוסט חרדים / משפט ומדינה / לימודי ליבה הערת פסיקה בעקבות פסק דין רובינשטיין: זכות היציאה וחינוך לחשיבה ביקורתית במסגרת לימודי הליבה במגזר החרדי בישראל. המאמר טוען כי תכנית הליבה הקיימת אינה מתמודדת כראוי עם אתגרי המדינה הליברלית והרב-תרבותית המכילה מיעוט שאינו ליברלי. במאמר מוצגות ההצדקות המרכזיות להתערבות המדינה במערכת החינוך החרדית באמצעות תכנית "לימודי ליבה". מחבר: טל פרוסט שנה: 2017 לקריאת המאמר לחץ כאן  
Test of faith: Haredi communities and the right to education 2017 Shmuel Levin, Monash University חרדים / משפט ומדינה / לימודי ליבה עבודת תזה הבוחנת את הלגיטימיות של הימנעות מכפיית לימודי ליבה בארה"ב על מערכת החינוך החרדית, על בסיס מוסכמות המשפט הבינלאומי. מחבר: Shmuel Levin, Monash University שנה: 2017 לקריאת המאמר לחץ כאן
Welcome to Neighbourhood: Religion, Law and Living Together 2016 Shauna Van Praagh חרדים / משפט ומדינה מחקר העוסק בקהילה החרדית במונטריאול, קנדה. המחקר מתמקד בשילובם של החרדים באוכלוסיה הכללית מול פסקי דין אחרונים בנושא. מחבר: Shauna Van Praagh שנה: 2016 לקריאת המאמר לחץ כאן
הזכות לחינוך: קווים לדמותה המשתנה בעידן של מהפכה חוקתית 2013 לטם פרי-חזן מדיניות ורווחה / משפט ומדינה / לימודי ליבה / השכלה גבוהה המאמר עומד על תהליכי התפתחותם של ההסדרים המרכזיים שעיצבו את הזכות לחינוך בישראל בשני העשורים האחרונים, במטרה לבחון אם וכיצד שיקף פסק- הדין בבג"ץ טבקה את המגמות המאפיינות את מדיניות החינוך.  מן הממצאים ניכר כי מימוש הזכות לחינוך, על כל יסודותיה, אינו שוויוני, וכי רבדיו השונים של אי-השוויון בחינוך משתלבים זה בזה ומעצימים את השפעתו. מחברת: לטם פרי-חזן שנה: 2013
חוקיות מתן פטור מתכנית ליבה בישראל לפי המשפט הבינלאומי 2011 פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עידו רונצוייג חרדים / משפט ומדינה / לימודי ליבה המאמר בוחן את ההתאמה של המצב הקיים בישראל ביחס החוק ללימודי ליבה לכללי המשפט הבינלאומי אליהם מחויבת ישראל ובפרט בהקשר של הזכות לחינוך ולאור חובות המדינה בהתאם לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, האמנה בדבר זכויות הילד, והאמנה נגד אפליה בחינוך. הסוגיות הרלוונטיות המרכזיות העולות ממתן פטור זה במשפט הבינלאומי הן: (1 חובת המדינה לספק חינוך והתכנים של החינוך אותו היא חייבת לספק. (2 חופש ההורים לקבוע את מסגרת החינוך על פי הכרתם הדתית והמגבלות על חופש זה. (3 חובת המדינה לפקח ולוודא את מימושה של הזכות לחינוך גם בבתי ספר פרטיים. מחברים: פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עידו רונצוייג שנה: 2011
לאיזה תלמיד החוק דואג? חוק זכויות התלמיד: תרומתו תפקידו בראי הפסיקה 2011 דן גבתון משפט ומדינה / לימודי ליבה / השכלה גבוהה ניתוח איכותני וכמותי של חוק זכויות הילד. בדיקת השפעות חוק זכויות הילד בעזרת השוואה כמותית של פסיקות שופטים הנוגעים בחוק זה. מחבר: דן גבתון שנה: 2011 לקריאת המאמר לחץ כאן
זכות היציאה ממיעוט לא ליברלי ומודל "המרחב ההשתתפותי": מערכת החינוך בצרפת ודיון ראשוני בישראל 2010 יעל סימון יציאה מהחברה החרדית / חרדים / מדיניות ורווחה / משפט ומדינה ביסוס של הזכויות הקולקטיביות, המעניקות משקל משפטי וחברתי נכבד ביותר לאינטרסי הקבוצתי ולשימור המסגרת הקהילתית, נעשה לעתים תוך התעלמות מחולשתה היחסית של זכות היציאה מקהילות אלו, ולעתים בסתירה מוחלטת לזכויות האדם וחירות הפרט. השראה לפתרון ניתן לשאוב מן המודל הצרפתי הlaïcité, המאופיין במרחב השתתפותי, ובו הזיקה היחידה היא האזרחות המשותפת. מחברת: יעל סימון שנה: 2010
אוטונומיות חינוכית, תוכנית-הליבה ומימון ציבורי של החינוך - על חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, התשס"ח 2008 תמי הראל בן-שחר חרדים / משפט ומדינה / לימודי ליבה הדילמה בדבר מעורבותה של המדינה במוסדות החינוך של הציבור החרדי ממלאת מקום חשוב בשיח הציבורי והמשפטי בישראל זה שנים רבות. לאחרונה חוקק חוק מוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים, הקובע כי בתי ספר של העדה החרדית אשר יוכרו כמוסדות חינוך תרבותיים ייחודיים יקבלו מימון מאת המדינה, גם ללא לימוד ״תכנית הליבה״, ובלבד שתוכנית הלימודים או אורח החיים בבית הספר לא יהיו מנוגדים לערכיה של מדינת-ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. במאמר זה אטען כי החוק מעניק אוטונומיה רחבה מדי לאוכלוסיה החרדית על חינוך ילדיה מבלי לספק מנגנוני הגנה לאינטרס הציבורי בחינוך, ובעיקר לאינטרס שהתלמידים יגדלו להיות אזרחים סובלניים ועצמאיים כלכלית. נוסף על כך, הסדר זה עלול לפגוע בזכותם של ילדים בני העדה החרדית לקבל חינוך שיאפשר להם לבחור בעתיד לעזוב את הקהילה. מחברת: תמי הראל בן-שחר שנה: 2008 לקריאת המאמר לחץ כאן

נשמח לשמוע ממך

יש לך רעיונות? שאלות? נשמח לשמוע ממך :)
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

תמונת תרומות

הצטרפו לשינוי

אלפים כבר תרמו, אנו מזמינים גם אתכם להיות השותפים שלנו לדרך :)
דילוג לתוכן