התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

ארכיון מחקר

הארכיון מרכז מגוון רחב של מחקרים שנערכו על תנועת היציאה מהחברה החרדית. אנו עושים כל מאמץ להביא אליכם את המידע בצורה מדויקת ככל האפשר. אם מצאתם טעות או שנפלה תקלה תחת ידינו, אנא כיתבו לנו למייל: shani@leshinuy.org

הארכיון מוקדש לזכרו של ישראל קרול ז"ל.

השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך־טווח: האם הפערים מצטמצמים?

2021
אריאל קולינסקי
חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה

נייר הסוקר את מצבם של גברים חרדים בשוק העבודה בישראל, וכן את מסלול ההשכלה שלהם בהשוואה לזה של גברים יהודים לא־חרדים, באמצעות שילוב נתונים מנהליים עם סקרי הלמ"ס וכן מעקב ארוך־טווח אחר בוגרי מערכות החינוך בישראל. מאת: אריאל קולינסקי, פורום קהלת למדיניות, מרץ 2021.

ישראל והקהילה החרדית: חומות מתגבהות ועתיד מאתגר

2021
שוקי פרידמן

המחקר כולל מספר פרקים העוסקים בניסיונות לשלב את החרדים בתחומי ההשכלה והתעסוקה. כמו כן מתייחס המחקר למאפיינים ולערכים בחברה החרדית, להנהגה ולפוליטיקה החרדית ולתחזיות הדמוגרפיות, תוך אומדן ההשפעות של כל אלו על החברה הישראלית כולה. כותב המאמר מסכם בתמונה עגומה בעבר ובעתיד בעניין שילוב חרדים בחברה הכללית, ומציע שינויים ממשיים בכל ההיבטים הקשורים לכך. תאריך: מרץ, 2021 מאת: שוקי פרידמן עורך הסדרה: גלעד מלאך

שנתון החברה החרדית בישראל 2020

2020
גלעד מלאך | לי כהנר

שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. השנתון כולל תמונה מקיפה של החברה החרדית לשנת 2020, וכן התייחסות למגמות השינוי בה לאורך זמן. בשנתון הנוכחי ניתן למצוא פרקים העוסקים בתחומים הבאים: אוכלוסייה, חינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים ומגפת הקורונה.    

Handbook of Leaving Religion

2020
Daniel Enstedt, Göran Larsson, Teemu T. Mantsinen

הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות שונות, בהן יהדות חרדית, איימיש, איסלאם, בודהיזם ועוד. בספר כלולים תיאורי מקרה, וכן גישות ותיאוריות שונות לעזיבה, בהן דמוגרפיות, גיאוגרפיות, היסטוריות, פסיכולוגיות ועוד. ציטוט הסופרים ושמירה על זכויות יוצרים באחריות המשתמש, ובהתאם למצוין בספר. תאריך הוצאה: 2020 עורכים ראשיים: Daniel Enstedt Göran Larsson Teemu T. Mantsinen

תכניות לשילוב חרדים לשעבר בשוק התעסוקה

2019
אוריאנה אלמסי

מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עופר שלח ובו נבחן האם המדינה מפעילה תכניות סיוע ייעודיות לחרדים לשעבר המבקשים להשתלב בשוק התעסוקה, והאם התוכניות המיועדות לחרדים פתוחות בפניהם. מחברת: אוריאנה אלמסי תאריך: אוגוסט 2019

השפעת "חוק טל" על היצע העבודה של גברים חרדים

2017
צביקה דויטש
כלכלה / חרדים / השכלה ותעסוקה

תקציר: בשנת 2003 הוחל "חוק טל", אשר הסדיר את המשך דחיית השירות בצבא לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במסגרת החוק נקבעו כמה כללים חדשים, חלקם במטרה לעודד תעסוקת גברים חרדים באמצעות הגדלת הכדאיות לעבוד. בעבודה זו נחקרת לראשונה השפעתו של חוק טל על היצע העבודה. זאת באמצעות אמידת משוואת הפרש הפרשים, המשווה את שיעור התעסוקה ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים שהושפעו מחוק טל לשיעורים המקבילים בקרב גברים חרדים שכמעט לא הושפעו מהחוק, לפני יישום החוק ולאחר יישומו. ממצאי העבודה מעלים שלחוק טל הייתה השפעה חיובית ניכרת על היצע העבודה של גברים צעירים חרדים, ובכך הוא הביא להקדמת גיל היציאה לעבודה. מחבר: צביקה דויטש שנה: 2017

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014

2015
אסף גבע, משרד האוצר
חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה, צפויות הכנסות המדינה לעלות באופן מתון, בעיקר בזכות עלייה במיסוי על משאבי טבע ובמיסוי העקיף המקזזות ירידה במיסוי הישיר כתוצאה מהירידה במשקל האוכלוסייה בגילאי עבודה והשינוי במבנה המגזרי בישראל. שילוב תוצאות אלה עם ממצאי עבודות קודמות, בנוגע לעלייה הצפויה בהוצאות הציבוריות בעשורים הקרובים, מאפשר לזהות אתגר מהותי למדיניות הפיסקאלית בטווח הארוך הנובע מההתפתחויות הדמוגרפיות. בהעדר מדיניות מתאימה, תוך מספר עשורים תירשם עלייה משמעותית ביחס החוב תוצר משום שהעלייה המתונה הצפויה בהוצאות אינה מקזזת באופן מלא את העלייה בהכנסות. אולם, אומדן זה אינו דטרמניסטי, כאשר שילוב מואץ של האוכלוסיות הערבית והחרדית בשוק העבודה, למשל, ימתן את העלייה ביחס החוב. מחבר: אסף גבע, משרד האוצר שנה: 2015 לקריאת המאמר לחצו כאן  

גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה

2013
אסף מלחי, משרד התמ"ת
השכלה ותעסוקה / כלכלה / חרדים

המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח"ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך בין החודשים מאי 1022 לפברואר 1021 והוא בוצע באמצעות שאלוני הערכה מובנים שהקיפו כ-170 משיבים מבין הבוגרים של שני מחזורי הגיוס הראשונים במסלול זה אשר שרתו בשנים 1002-1007 מחבר: אסף מלחי, משרד התמ"ת שנה: 2013  

המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה

2009
חגי לוין, המועצה הלאומית לכלכלה
השכלה ותעסוקה / כלכלה / חרדים

מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך מאוד של גברים חרדיים: 38% לעומת 75% באוכלוסיית הגברים בישראל. העובדה שרוב המשפחות החרדיות הנן ברוכות ילדים מחריפה כמובן את היקף המצוקה ועומקה. האתגר הגדול הוא כיצד לאפשר ולעודד כניסה נרחבת לעולם התעסוקה, ללא כפייה ותוך כיבוד ואף העצמת הצביון הייחודי של מגזר זה. לשם כך יש כאמור לזהות היטב את החסמים העיקריים המונעים זאת, להתחבר למגמות גלויות ותת-קרקעיות קיימות, ולהציע מגוון כלים להסרת החסמים הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע של שוק העבודה הרלוונטי. מחבר: חגי לוין, המועצה הלאומית לכלכלה שנה: 2009 לקריאת המאמר לחצו כאן  

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

2005
בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר
חרדים / כלכלה / השכלה ותעסוקה

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית זו. המאמר מונה שורה של חסמים השקפתיים ומבניים המצויים בחברה החרדית ומקשים על המעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות אך ורק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה. עוד עוסק המחקר בתופעת ההימנעות של המנהיגות מקידום התעסוקה של חרדים, בעיקר בקרב המנהיגות הרוחנית והציבורית של האוכלוסייה החרדית, אך גם בקרב חוגי השלטון. בהמשך לניתוח המצב הקיים מעלה הכותב שורה ארוכה של פעולות שראוי לנקוט על מנת לקדם את התעסוקה באוכלוסייה החרדית, תוך הישענות על התשתית הרוחנית והארגונית של החברה החרדית וברוח הערכים הדתיים והתרבותיים המכוונים את חייה. מחבר: בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר שנה: 2005

שם המחקר שנה כותבים קטגוריות תקציר
השכלה, תעסוקה והשתכרות של גברים חרדים במבט ארוך־טווח: האם הפערים מצטמצמים? 2021 אריאל קולינסקי חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה נייר הסוקר את מצבם של גברים חרדים בשוק העבודה בישראל, וכן את מסלול ההשכלה שלהם בהשוואה לזה של גברים יהודים לא־חרדים, באמצעות שילוב נתונים מנהליים עם סקרי הלמ"ס וכן מעקב ארוך־טווח אחר בוגרי מערכות החינוך בישראל. מאת: אריאל קולינסקי, פורום קהלת למדיניות, מרץ 2021.
ישראל והקהילה החרדית: חומות מתגבהות ועתיד מאתגר 2021 שוקי פרידמן השכלה ותעסוקה / חרדים / לימודי ליבה / השכלה גבוהה / כלכלה המחקר כולל מספר פרקים העוסקים בניסיונות לשלב את החרדים בתחומי ההשכלה והתעסוקה. כמו כן מתייחס המחקר למאפיינים ולערכים בחברה החרדית, להנהגה ולפוליטיקה החרדית ולתחזיות הדמוגרפיות, תוך אומדן ההשפעות של כל אלו על החברה הישראלית כולה. כותב המאמר מסכם בתמונה עגומה בעבר ובעתיד בעניין שילוב חרדים בחברה הכללית, ומציע שינויים ממשיים בכל ההיבטים הקשורים לכך. תאריך: מרץ, 2021 מאת: שוקי פרידמן עורך הסדרה: גלעד מלאך
שנתון החברה החרדית בישראל 2020 2020 גלעד מלאך | לי כהנר חרדים / השכלה ותעסוקה / משפחה וקהילה / סוציולוגיה פסיכולוגיה / כלכלה שנתון החברה החרדית בישראל מפורסם מדי שנה (החל משנת 2016) על ידי המכון הישראלי לדמוקרטיה. השנתון כולל תמונה מקיפה של החברה החרדית לשנת 2020, וכן התייחסות למגמות השינוי בה לאורך זמן. בשנתון הנוכחי ניתן למצוא פרקים העוסקים בתחומים הבאים: אוכלוסייה, חינוך, רמת חיים, תעסוקה, אורחות חיים ומגפת הקורונה.    
Handbook of Leaving Religion 2020 Daniel Enstedt, Göran Larsson, Teemu T. Mantsinen יציאה מהחברה החרדית / השכלה ותעסוקה / סוציולוגיה פסיכולוגיה / כלכלה הספר, הקיים גם במהדורה כתובה, כולל פרקים אודות יציאה בשאלה מדתות שונות, בהן יהדות חרדית, איימיש, איסלאם, בודהיזם ועוד. בספר כלולים תיאורי מקרה, וכן גישות ותיאוריות שונות לעזיבה, בהן דמוגרפיות, גיאוגרפיות, היסטוריות, פסיכולוגיות ועוד. ציטוט הסופרים ושמירה על זכויות יוצרים באחריות המשתמש, ובהתאם למצוין בספר. תאריך הוצאה: 2020 עורכים ראשיים: Daniel Enstedt Göran Larsson Teemu T. Mantsinen
תכניות לשילוב חרדים לשעבר בשוק התעסוקה 2019 אוריאנה אלמסי כלכלה / מדיניות ורווחה / יציאה מהחברה החרדית / השכלה ותעסוקה מסמך זה נכתב לבקשת חבר הכנסת עופר שלח ובו נבחן האם המדינה מפעילה תכניות סיוע ייעודיות לחרדים לשעבר המבקשים להשתלב בשוק התעסוקה, והאם התוכניות המיועדות לחרדים פתוחות בפניהם. מחברת: אוריאנה אלמסי תאריך: אוגוסט 2019
השפעת "חוק טל" על היצע העבודה של גברים חרדים 2017 צביקה דויטש כלכלה / חרדים / השכלה ותעסוקה תקציר: בשנת 2003 הוחל "חוק טל", אשר הסדיר את המשך דחיית השירות בצבא לתלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. במסגרת החוק נקבעו כמה כללים חדשים, חלקם במטרה לעודד תעסוקת גברים חרדים באמצעות הגדלת הכדאיות לעבוד. בעבודה זו נחקרת לראשונה השפעתו של חוק טל על היצע העבודה. זאת באמצעות אמידת משוואת הפרש הפרשים, המשווה את שיעור התעסוקה ושיעור ההשתתפות בכוח העבודה של גברים חרדים שהושפעו מחוק טל לשיעורים המקבילים בקרב גברים חרדים שכמעט לא הושפעו מהחוק, לפני יישום החוק ולאחר יישומו. ממצאי העבודה מעלים שלחוק טל הייתה השפעה חיובית ניכרת על היצע העבודה של גברים צעירים חרדים, ובכך הוא הביא להקדמת גיל היציאה לעבודה. מחבר: צביקה דויטש שנה: 2017
השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014 2015 אסף גבע, משרד האוצר חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה, צפויות הכנסות המדינה לעלות באופן מתון, בעיקר בזכות עלייה במיסוי על משאבי טבע ובמיסוי העקיף המקזזות ירידה במיסוי הישיר כתוצאה מהירידה במשקל האוכלוסייה בגילאי עבודה והשינוי במבנה המגזרי בישראל. שילוב תוצאות אלה עם ממצאי עבודות קודמות, בנוגע לעלייה הצפויה בהוצאות הציבוריות בעשורים הקרובים, מאפשר לזהות אתגר מהותי למדיניות הפיסקאלית בטווח הארוך הנובע מההתפתחויות הדמוגרפיות. בהעדר מדיניות מתאימה, תוך מספר עשורים תירשם עלייה משמעותית ביחס החוב תוצר משום שהעלייה המתונה הצפויה בהוצאות אינה מקזזת באופן מלא את העלייה בהכנסות. אולם, אומדן זה אינו דטרמניסטי, כאשר שילוב מואץ של האוכלוסיות הערבית והחרדית בשוק העבודה, למשל, ימתן את העלייה ביחס החוב. מחבר: אסף גבע, משרד האוצר שנה: 2015 לקריאת המאמר לחצו כאן  
גברים חרדים בשירות צבאי טכנולוגי: השתלבות בוגרי מסלולי שח"ר בשוק העבודה 2013 אסף מלחי, משרד התמ"ת השכלה ותעסוקה / כלכלה / חרדים המחקר בחן את מידת תרומתם של מסלולי שח"ר להשתלבותם של בוגרי השירות מהמגזר החרדי בשוק העבודה ובמסגרות לימוד מקצועיות גבוהות. המחקר נערך בין החודשים מאי 1022 לפברואר 1021 והוא בוצע באמצעות שאלוני הערכה מובנים שהקיפו כ-170 משיבים מבין הבוגרים של שני מחזורי הגיוס הראשונים במסלול זה אשר שרתו בשנים 1002-1007 מחבר: אסף מלחי, משרד התמ"ת שנה: 2013  
המגזר החרדי בישראל: העצמה תוך שילוב בתעסוקה 2009 חגי לוין, המועצה הלאומית לכלכלה השכלה ותעסוקה / כלכלה / חרדים מסמך מדיניות זה דן במחסום העסתוקתי בקרב הציבור החרדי בישראל: העוני הנרחב ממנו סובל המגזר החרדי נובע בראש וראשונה משיעור ההשתתפות הנמוך מאוד של גברים חרדיים: 38% לעומת 75% באוכלוסיית הגברים בישראל. העובדה שרוב המשפחות החרדיות הנן ברוכות ילדים מחריפה כמובן את היקף המצוקה ועומקה. האתגר הגדול הוא כיצד לאפשר ולעודד כניסה נרחבת לעולם התעסוקה, ללא כפייה ותוך כיבוד ואף העצמת הצביון הייחודי של מגזר זה. לשם כך יש כאמור לזהות היטב את החסמים העיקריים המונעים זאת, להתחבר למגמות גלויות ותת-קרקעיות קיימות, ולהציע מגוון כלים להסרת החסמים הן בצד הביקוש והן בצד ההיצע של שוק העבודה הרלוונטי. מחבר: חגי לוין, המועצה הלאומית לכלכלה שנה: 2009 לקריאת המאמר לחצו כאן  
מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים 2005 בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר חרדים / כלכלה / השכלה ותעסוקה זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית זו. המאמר מונה שורה של חסמים השקפתיים ומבניים המצויים בחברה החרדית ומקשים על המעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות אך ורק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה. עוד עוסק המחקר בתופעת ההימנעות של המנהיגות מקידום התעסוקה של חרדים, בעיקר בקרב המנהיגות הרוחנית והציבורית של האוכלוסייה החרדית, אך גם בקרב חוגי השלטון. בהמשך לניתוח המצב הקיים מעלה הכותב שורה ארוכה של פעולות שראוי לנקוט על מנת לקדם את התעסוקה באוכלוסייה החרדית, תוך הישענות על התשתית הרוחנית והארגונית של החברה החרדית וברוח הערכים הדתיים והתרבותיים המכוונים את חייה. מחבר: בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר שנה: 2005

נשמח לשמוע ממך

יש לך רעיונות? שאלות? נשמח לשמוע ממך :)
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

תמונת תרומות

הצטרפו לשינוי

אלפים כבר תרמו, אנו מזמינים גם אתכם להיות השותפים שלנו לדרך :)
דילוג לתוכן