התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

מצוקה ותעסוקה בחברה החרדית: מבט מבפנים

2005
בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר
חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה

זוהי סקירה על מצב המצוקה המבנית שבה נתונה האוכלוסייה החרדית בישראל הבוחנת באופן ספציפי את סוגיית התעסוקה, העומדת ביסודה של מצוקה מבנית זו. המאמר מונה שורה של חסמים השקפתיים ומבניים המצויים בחברה החרדית ומקשים על המעבר של גברים חרדים, שעסקו שנים רבות אך ורק בלימוד תורני, אל מעגל העבודה. עוד עוסק המחקר בתופעת ההימנעות של המנהיגות מקידום התעסוקה של חרדים, בעיקר בקרב המנהיגות
הרוחנית והציבורית של האוכלוסייה החרדית, אך גם בקרב חוגי השלטון. בהמשך לניתוח המצב הקיים מעלה הכותב שורה ארוכה של פעולות שראוי לנקוט על מנת לקדם את התעסוקה באוכלוסייה החרדית, תוך הישענות על התשתית הרוחנית והארגונית של החברה החרדית וברוח הערכים הדתיים והתרבותיים המכוונים את חייה.

מחבר: בצלאל כהן, מכון פלורסהיימר

שנה: 2005

דילוג לתוכן