התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

חוקיות מתן פטור מתכנית ליבה בישראל לפי המשפט הבינלאומי

2011
פרופ' פרנסס רדאי ועו"ד עידו רונצוייג

המאמר בוחן את ההתאמה של המצב הקיים בישראל ביחס החוק ללימודי ליבה לכללי המשפט הבינלאומי אליהם מחויבת ישראל ובפרט בהקשר של הזכות לחינוך ולאור חובות המדינה בהתאם לאמנה הבין-לאומית בדבר זכויות כלכליות, חברתיות ותרבותיות, האמנה בדבר זכויות הילד, והאמנה נגד אפליה בחינוך. הסוגיות הרלוונטיות המרכזיות העולות ממתן פטור זה במשפט הבינלאומי הן: (1 חובת המדינה לספק חינוך והתכנים של החינוך אותו היא חייבת לספק. (2 חופש ההורים לקבוע את מסגרת החינוך על פי הכרתם הדתית והמגבלות על חופש זה. (3 חובת המדינה לפקח ולוודא את מימושה של הזכות לחינוך גם בבתי ספר פרטיים.

מחברים: פרופ’ פרנסס רדאי ועו”ד עידו רונצוייג

שנה: 2011

דילוג לתוכן