התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

השינויים הדמוגרפיים והשלכותיהם על המצרפים הפיסקליים בשנים 2059-2014

2015
אסף גבע, משרד האוצר
חרדים / השכלה ותעסוקה / כלכלה

המאמר בוחן את השפעות תהליכי הזדקנות וגידול באוכלוסיה החרדית והעברית על הכנסות המדינה בעשורים הבאים באמצעות סימולציה. על פי הסימולציה, צפויות הכנסות המדינה לעלות באופן מתון, בעיקר
בזכות עלייה במיסוי על משאבי טבע ובמיסוי העקיף המקזזות ירידה במיסוי הישיר כתוצאה מהירידה במשקל האוכלוסייה בגילאי עבודה והשינוי במבנה המגזרי בישראל. שילוב תוצאות אלה עם ממצאי עבודות קודמות, בנוגע לעלייה הצפויה בהוצאות הציבוריות בעשורים הקרובים, מאפשר לזהות אתגר מהותי למדיניות הפיסקאלית בטווח הארוך הנובע מההתפתחויות הדמוגרפיות. בהעדר מדיניות מתאימה, תוך מספר עשורים תירשם עלייה משמעותית ביחס החוב תוצר משום שהעלייה המתונה הצפויה בהוצאות אינה מקזזת באופן מלא את העלייה בהכנסות. אולם, אומדן זה אינו דטרמניסטי, כאשר שילוב מואץ של האוכלוסיות הערבית והחרדית בשוק
העבודה, למשל, ימתן את העלייה ביחס החוב.

מחבר: אסף גבע, משרד האוצר

שנה: 2015

לקריאת המאמר לחצו כאן

 

דילוג לתוכן