התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

מפנה בחברה החרדית: הכשרה מקצועית ולימודים אקדמיים

2003
יעקב לופו, מכון פלורסהיימר

מאז שנת 1996, חל מפנה ביחסה של החברה החרדית להכשרה מקצועית וללימודים אקדמיים לגברים. מאותה שנה, השתנו והתרחבו גם תחומי ההכשרה המקצועית ולימודים אקדמיים לנשים. ברחבי מדינת ישראל קמו מוסדות לימוד גבוהים לחרדים ולחרדיות במתכונות מגוונות, בהתאם לצרכים של אוכלוסייה זו. במוסדות אלו לומדים ומכשירים את עצמם אלפי גברים ונשים לחיי פרנסה והשתלבות במשק. המחקר רואה אור במסגרת תכנית המחקרים על דת, חברה ומדינה, המתנהלת במכון פלורסהיימר למחקרי מדיניות (ראה רשימת פרסומים בעמוד הבא). המחקר סוקר, מתוך פרספקטיבות אידאולוגיות והיסטוריות, חברתיות ופוליטיות, את המפנה שחל לאחרונה בחברה החרדית וממליץ גם על דרכים לביסוסו והרחבתו.

מחבר: יעקב לופו, מכון פלורסהיימר

שנה: 2003

דילוג לתוכן