התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

הסדריות חדשה: אסטרטגיה של מדיניות ציבורית ביחס לחרדים

2013
גלעד מלאך
חרדים / השכלה ותעסוקה

המחקר עוסק בהתמודדותם של מעצבי מדיניות עם שסעים עמוקים בין קבוצות אוכלוסייה המתקיימות זו לצד זו בתוך מדינות. בד בבד הוא מנתח את האופן שבו עוצבה מדיניות ציבורית חדשה ביחס לחרדים בישראל, החל משלהי שנות התשעים של המאה העשרים. שני חידושים עיקריים טמונים בו: האחד, הצגת מודל תיאורטי של “הסדריות חדשה” המסביר את אופן ההתמודדות המדינתית עם משבר במערכת היחסים בין הקבוצות השסועות בתוכה. השני, ניתוח מקרי מבחן הנוגעים לעיצוב המדיניות כלפי החרדים בישראל בהתאם למודל התיאורטי האמור, והצגת תמונה מקיפה של מכלול המאמץ המדינתי לשילוב חרדים ב”משולש” של השירות הצבאי, ההשכלה והתעסוקה.

מחבר: גלעד מלאך

שנה: 2013

הספר זמין (ייתכן בתשלום) בספריות האקדמיות

דילוג לתוכן