התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

דתיות וציונות : על ציונות, עזיבת אורח החיים הדתי של צעירים בני החברה הדתית-לאומית, ומה שביניהן

2016
נחמה נאמן

המאמר דן בשאלת הזיקה שבין עזיבת אורח החיים הדתי לבין היחלשות השקפת העולם הציונית בקרב צעירים מהחברה הדתית-לאומית. רוב המרואיינים קישרו בין הציונות לבין החינוך הדתי והדת. לאחר עזיבת הדת המשיכו רובם לשמור על השקפת העולם הציונית, אך בקרבם היו גם מי שזיקתם לציונות נחלשה בעקבות העזיבה, והתחזקה מחדש בשלב מאוחר יותר. מיעוטם העידו על נטישת השקפתם הציונית ועל מתן לגיטימציה לירידה מהארץ, בניגוד לעמדות הלאומיות של בני הנוער הדתיים. במחקר נעשה שימוש בכלים של הגישה האיכותנית ספרית (נראטיבית)- ראיונות עומק מובנים למחצה.

מחברת: מחמה נאמן

שנה: 2009

לקריאת המאמר לחץ כאן

דילוג לתוכן