התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

מחקר וידע

מחלקת המחקר שלנו הוקמה במטרה ליצור בסיס נתונים מקיף ומהימן על יוצאות ויוצאי החברה החרדית.

הנתונים ושיטות המחקר שלנו משמשים מצע לפעילות הענפה שלנו ומשרתת קובעי מדיניות וארגונים העוסקים בתנועת היציאה.

הנתונים והניתוחים אשר גם מונגשים לקהל הרחב, משלבים מחקרים עצמאיים שיוזם ומבצע צוות המחלקה, ומחקרים של אנשי אקדמיה בכירים ומכוני מחקר מובילים, בארץ ובעולם, העוסקים בתנועת היציאה.

מחקרים בולטים:

קרוב רחוק: הקשר של יוצאי החברה החרדית עם משפחותיהם

2023
צביקה דוייטש ושני קפלן

תקציר: סוגיית הקשר של יוצאי החברה החרדית עם משפחותיהם עולה לעיתים תכופות לדיון הציבורי, אך אין כמעט מחקרים שבדקו זאת עד כה. המחקרים המעטים שעסקו בסוגיה זו, השתמשו לרוב בשיטות איכותניות, והגיעו למסקנות שונות הן ביחס להיקף תופעת הנתק בין היוצאים למשפחותיהם והן ביחס לגורם לנתק זה. בחוברת זו נציג ניתוח של הקשר המשפחתי אצל כלל היוצאים, על בסיס נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה. בניתוח זה, ההתמקדות היא בשביעות הרצון של היוצאים מהקשרים המשפחתיים שלהם ובמידת ההערכה שלדעתם המשפחה מפגינה כלפיהם, תוך השוואה לחרדים וליהודים שאינם חרדים. כהשלמה לניתוח זה, על בסיס סקר של עמותת יוצאים לשינוי שהופץ בין השנים 2019 – 2016 , נבחן הקשר המשפחתי עם היוצאים בשנה הראשונה ליציאה, וכן כעבור שלוש שנים ויותר. הממצאים מלמדים כי לרוב מוחלט של היוצאים יש קשר עם משפחותיהם, אך מידת הקשר מופחתת ביחס לשתי האוכלוסיות הנוספות שנבדקו. אצל רוב אלו שהיו מנותקי קשר מהוריהם בשנה הראשונה, הקשר התחדש עם הזמן. נוסף על כך, מניתוח מאפייני הקשר עולה כי רק מיעוט מן היוצאים נתמכים כלכלית על ידי המשפחה, ושהנימוק המוביל להיעדר התמיכה הכלכלית הוא היציאה. עם זאת, רוב היוצאים דיווחו שהם מוזמנים לאירועים משפחתיים. שמות הכותבים: צביקה דויטש ושני קפלן להורדת תקציר המחקר הקליקו כאן להורדת סיכום המחקר הקליקו כאן להורדת המחקר המלא הקליקו כאן Summary - Family Research - English - March 2023

יוצאים עם נתונים 2022 - שנתון יוצאי החברה החרדית

2022
עורך: צביקה דויטש. משתתפים: הילה בראל, שני קפלן, משה שנפלד

שנתון ”יוצאים עם נתונים“ מציג נתונים מעודכנים וכוללים על מאפייני אוכלוסיית היוצאים ועל תעסוקת גברים יוצאים. רוב הנתונים בשנתון מוצגים באופן השוואתי לפי אורח החיים בעבר ובהווה: יוצאים, מצטרפים לחרדים, חרדים מבית ויהודים שאינם חרדים.

חלקו הראשון של השנתון מוקדש לסיקור השיטות לזיהוי היוצאים בנתוני הלמ“ס.

בחלק השני מפורטים מאפייני רקע של אוכלוסיית היוצאים: אזורי מגורים, שירות צבאי, נתוני השכלה ומצב משפחתי.

בחלק השלישי מוצגים נתונים מקיפים ומייצגים על תעסוקת גברים יוצאים, ובכללם נתוני אבטלה, מקצועות המועסקים ושיעורי המועסקים בהייטק.

החלק הרביעי מציג את מדדי הרווחה בקרב היוצאים: רמת חיים כללית, שביעות רצון כללית ושביעות רצון מהמצב הכלכלי, שכיחות תחושות של בדידות ודיכאון.

לקריאה והורדת השנתון הקליקו כאן פרק 1 - מבוא להורדת פרק 2 - שיטות לזיהוי יוצאים לפי נתוני הלמ"ס להורדת פרק 3 – מאפייני היוצאים הקליקו כאן להורדת פרק 4 – תעסוקה לגברים הקליקו כאן להורדת פרק 5 – מדדי רווחה הקליקו כאן The Data is Out -2022 – English   לעמוד שנתון 2021 הקליקו כאן לעמוד שנתון 2023 הקליקו כאן

מגמות ההצטרפות והעזיבה במגזר החרדי

2021
איתן רגב וגבריאל גורדון

המחקר גרסה מלאה מספק אומדן מהימן של קצב והיקף המעברים בין הזרמים בדת בקרב האוכלוסייה היהודית (ובפרט במגזר החרדי). המחקר מתייחס לשיעור העוזבים את המגזר החרדי והמצטרפים אליו בחתך של גילאים, שנים, וזרמים בתוך הציבור החרדי, תוך התייחסות למגדר, השכלה ועוד. כמו כן, המחקר מציע תחזיות דמוגרפיות מעודכנות לאלו של הלמ"ס, בשקלול המעברים הבין מגזריים. מאת: איתן רגב וגבריאל גורדון, המכון הישראלי  לדמוקרטיה תאריך: פברואר, 2021 עורך הסדרה: גלעד מלאך

הזכות לחינוך: יוצאים בשאלה בישראל ומאבקם להזדמנות שווה

2020
משה שנפלד

המאמר סוקר באופן מקיף מספר תופעות בחברה הישראלית : מערכת החינוך החרדית, היעדר לימודי ליבה לבנים והתמודדות המדינה בסוגיה זו. כמו כן מתייחס המאמר לתופעת היציאה בשאלה והיקפה, למאבקם של יוצאים בשאלה באפלייתם בסוגיית ההשכלה, ולבסוף לעמותת 'יוצאים לשינוי' שעמדה בחזית המאבק נגד אפליה זו, והובילה את תביעת הליבה של יוצאים בשאלה נגד המדינה. מאמר זה הוא גרסה של המאמר באנגלית The Right to Education המופיע בספר: Off the Derech: Leaving Orthodox Judaism הספר התפרסם בהוצאת האוניברסיטה של מדינת ניו יורק (SUNY). מחבר המאמר: משה שנפלד שנה: 2020 לקריאת המאמר המלא לחצו כאן אל הספר לחצו כאן

החוקרים שלנו

איש צוות

צביקה דויטש

חוקר ראשי
zvika@leshinuy.org
איש צוות

שני קפלן

מנהלת ידע ארגוני
shani@leshinuy.org

תנועת היציאה במספרים...

הישגים מרכזיים

פרסום שני שנתוני נתונים עדכניים על יוצאות ויוצאי החברה החרדית
מטרת השנתונים היא ייצור ידע עדכני, מהימן ורחב על תנועת היציאה והם מיועדים הן לקהל הרחב המעוניין ללמוד על יוצאי החברה החרדית והן למקבלי ההחלטות בתחומי מדיניות כלפי היוצאות והיוצאים.
פרסום מחקרים עצמאיים
מחלקת המחקר כוללת צוות חוקרים שמבצעים מחקרים עצמאיים במגוון שיטות מחקר ובנושאים שונים שרלוונטיים להעמקת הידע על היוצאות והיוצאים. כבר במהלך שנת 2022 פורסמו מספר מחקרים על אתגרי היוצאים בהשכלה הגבוהה, קשר היוצאים עם משפחותיהם וסקרים בנושאים שונים.
תמיכה בחקר תנועת היציאה באמצעות מימון מחקרים חיצוניים
המחלקה מממנת מחקרים חיצונים בנושא תנועת היציאה שעורכים חוקרים באקדמיה וחוקרים עצמאיים, בדגש על תחומי מחקר שמקדמים את שילובם המיטבי של היוצאות והיוצאים בחברה הישראלית. מחקרו של ד"ר נרי הורוביץ בנושא "יציאה בשאלה- סיכון, סיכוי ומדיניות חברתית" הוא דוגמא למחקר כזה, ואליו יצטרפו השנה ובשנים הבאות מחקרים נוספים שנמצאים בימים אלו בעבודה.

שנתונים להורדה

יוצאים עם נתונים 2022

שנתון ”יוצאים עם נתונים“ מציג נתונים מעודכנים על אוכלוסיית היוצאות והיוצאים.

יוצאים עם נתונים 2021

שנתון ”יוצאים עם נתונים“ מציג נתונים מעודכנים על אוכלוסיית היוצאות והיוצאים.

נשמח לשמוע ממך

יש לך רעיונות? שאלות? נשמח לשמוע ממך :)
  • Hidden
  • Hidden
  • Hidden

דילוג לתוכן