התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

מסמך מדיניות בנושא “תמיכה וסיוע ליוצאים בשאלה”

2016
עומק – מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה

מסמך זה הוגש לח”כ מיקי לוי ומטרותיו לסקור את היקף תופעת היציאה בשאלה, את הקשיים עמם יוצאים בשאלה מתמודדים ואת הסיוע המדינתי שניתן להם ולאוכלוסיות שמתמודדות עם אתגרים דומים.
בהתאם לממצאים, מציע המסמך אפשרויות לסיוע מדינתי ליוצאים בשאלה

מאת: עומק – מרכז לעיצוב מדיניות וחקיקה

תאריך: דצמבר 2016

 

דילוג לתוכן