התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

דרכים למתן סיוע ליוצאים לשאלה בישראל

2009
ליאור שפר

מסמך זה הוגש בעבר לשר הרווחה והשירותים החברתיים. החלופות במסמך זה מתייחסות לפעולות האמורות להנקט דווקא במשרדי ממשלה אחרים מלבד משרד הרווחה, אך המניע לכולן הוא מתן סיוע לאוכלוסיה
המצויה במשבר מפאת עוני, הדרה וניצול. לפיכך, מוצע כי ריכוז הטיפול בסוגיה יעשה בידי השר המופקד על הטיפול באוכלוסיות הללו, אשר בידיו האמצעים והסמכות לתאם את הטיפול הבין-משרדי ביוצאים לשאלה.

מחבר: ליאור שפר

שנה: 2009

דילוג לתוכן