התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

שאילתת יוצאים לשינוי לצה”ל

2024
שני קפלן וצביקה דויטש

במסמך זה מובאים לראשונה נתונים רשמיים של צה”ל על בוגרי החינוך החרדי במסלולים כלליים, בתשובה לשאילתא שהגישה עמותת יוצאים לשינוי.

הנתונים מתייחסים לשנים 2021-2019 – לאחר שצה”ל עדכן את שיטת הספירה של בוגרי החינוך החרדי בעקבות המלצות ועדת נומה.

ממצאים עיקריים:

  1. רוב המתגייסים בוגרי החינוך החרדי משרתים במסלול מעורב ולא במסלול ייעודי לחרדים.
  2. בקרב בוגרי החינוך החרדי המשרתים במסלולים הכלליים, כרבע נשלחו לגיבושים וימי סיירות, למיונים לתפקידים טכנולוגיים או למיונים לתוכניות עתודה ואקדמיזציה; מתוך המתמיינים, שיעור גבוה צלחו את המיונים.
  3. באשר למענים וקידום, רק מעטים מבוגרי החינוך החרדי המשרתים במסלולים הכלליים יצאו לקורסי תג”ת (תעודת גמר תיכון), ומיעוט יצאו לפיקוד וקצונה.

לציטוט: קפלן, ש., ודויטש, צ. (2024). בוגרי החינוך החרדי במסלולים כלליים (מעורבים): נתוני צה”ל בתשובה לשאילתת יוצאים לשינוי. ירושלים: יוצאים לשינוי.

לעיבוד המלא של הנתונים: https://tinyurl.com/2dgsd86k

דילוג לתוכן