מדי שנה מתגייסים מאות בוגרי החינוך החרדי לצה”ל ובתוכם גם יוצאים לשינוי רבים. חלקם משרתים ביחידות חרדיות והשאר ביחידות כלל צה״ליות. עד לאחרונה, היוצאות והיוצאים שמשרתים ביחידות הכלליות הופלו ולא קיבלו את הזכויות המוענקות לאחיהם החרדים. בדיונים שקיימנו בוועדות הכנסת בחודש אוגוסט 2020, נחשפו ממדי האפליה – יותר מ-50% מהמתגייסים ‘הוענשו’ בשל בחירתם לחצות את הקווים ליחידות הכלליות בצה”ל. לאחר עבודה מאומצת של זרוע מדיניות ופיתוח ב-״יוצאים לשינוי״ ומתנדביה שמובילים את המאבק לשוויון בצה”ל, פורסמה ״מדיניות הטיפול ביוצאי ויוצאות החינוך החרדי שאינם משרתים במסלולים חרדים״ ונכנסה לתוקף בתאריך 3.1.2021. מדיניות זו מפרטת תנאים וזכויות שנועדו לסייע ליוצאים ויוצאות לשינוי אשר יוסדר מעמדם כ’בוגרות ובוגרי החינוך החרדי’, להתגייס ליעדים איכותיים בצה״ל ולצלוח את תקופת השירות הצבאי בצורה משמעותית ומותאמת לצרכי המלש״ב משלב הגיוס ועד השחרור. בחודש יולי 2022 אושר עדכון במנגנון מדיניות הטיפול ביוצאי החינוך החרדי שאינם משרתים במסלולים חרדים. נקבע כי לאור פער במימוש הזכויות, תוזן אינדיקציה ייעודית ואוטומטית לבוגרי החינוך החרדי שתזכה אותם בזכויות ובתנאים מורחבים, במטרה לתת מענה לאתגרים עמם הם מתמודדים. בנוסף לכך החל משנת 2024 מפעיל צה"ל בשיתוף האגף הביטחוני-חברתי במשרד הביטחון והמשרד לשוויון חברתי תוכנית הכנה לגיוס ליוצאות ויוצאי החברה החרדית, התוכנית מכווינה לגיוס משמעותי, מלווה במהלך השירות ובעיקר מותאמת במיוחד עבור היוצאות והיוצאים.  

מי קהל היעד הזכאי לתנאי השירות?

האינדיקציה הייעודית שמזכה במעטפת הזכויות תוזן אוטומטית במערכת הצה”לית לפי הקריטריונים הבאים: 1) לפני השירות • באופן אוטומטי לכל מי שלמד במוסדות המוגדרים ‘בפיקוח חרדי’. • בשלב הצו הראשון – מלש”בים יצהירו על המוסדות בהם למדו ויקבלו הזנה של האינדיקציה. • לצד זאת, ימשיך להתקיים מודל זיהוי פרטני ע”י מיטב בהתאם לדיווחים של המאבחנת הפסיכוטכנית או העמותה המלווה. 2) במהלך השירות גם מי שלא קיבל הכרה כבוגר חינוך חרדי בשלב המלש”ב זכאי להגיש למנהלת חרדים (בעזרת גורמי משאבי אנוש ביחידה) בקשה להזנת האינדיקציה. בנוסף, ניתן להסדיר את ההצטרפות למסלול באמצעות צוות פרט וקהילה ב’יוצאים לשינוי’. חשוב לזכור: האינדיקציה היא תנאי הכרחי לקבלת תנאי השירות המותאמים. המסלול מיועד עבור מתגייסים וחיילים בשירות פעיל מלא (24 חודשים), ולא יכללו בו חיילים המתגייסים למסלולי שירות מקוצרים או מסלולים הכוללים של”ת.  

תנאים טרום גיוס:

  • השלמת פערים קודם לגיוס – מלש”בים שהוסדר מעמדם (הוזנה האינדיקציה) יהיו זכאים לדחיית גיוס למען שיפור נתוני האיכות שלהם (קב”א ודפ”ר) באמצעות השלמת בגרויות, מכינות מקצועיות שונות וכיו״ב. מדור קהילה במיטב יבחן אפשרות למבחנים חוזרים לשיפור הנתונים במידת הצורך.
  • מכינה קדם אקדמית ועתודה – למלש”בים תינתן אפשרות לבצע את פרק השלמת ההשכלה עם גיוסם לצה”ל (במקום בסוף השירות), לטובת ביצוע מכינה קדם אקדמית. הבקשה תוגש לגורם המלווה, עד ל-4 חודשים טרם מועד הגיוס ותותנה בחתימת שירות סדיר נוסף במידה ואורך המכינה הינו יותר מ-4 חודשים. לאחר המכינה יצטרפו החיילים למסלול עתודה. בנוסף, כל מלש”ב שיתקבל ללימודים אקדמיים יוכל להשתלב במסלול עתודה – קבלה למסלול העתודה תיעשה תחת סף מותאם ונמוך יותר מהרף הכללי.
  • מכינה קדם צבאית – מלש"בים בגילאי 17-21, יהיו זכאים לדחיית גיוס לטובת ביצוע מכינה קדם צבאית, בכפוף להתחייבות להתגייס לשירות צבאי מלא ומשמעותי בצה"ל, בתום תקופת הלימודים במקד"צ. פרטים נוספים על המכינות הקדם צבאיות ניתן למצוא כאן.
  • מיון ושיבוץ – מלש”בים מהאוכלוסייה יוכלו להתמיין לכלל יעדי השיבוץ ככל מלש”ב אחר, לרבות לתפקידים במערך הלוחם. המיונים יתבססו על ראיונות אישיים ולא יוגבלו ע”י נתוני האיכות שנקבעו להם, ככל שהדבר מתאפשר למול אופי התפקיד. במידה והמלש״בים לא שובצו לתפקידים טרם יום הגיוס, יוכלו לשוחח עם קצין מיון ביום הגיוס כדי לשלבם בתפקידים משמעותיים, בהם יחידות מקצועיות.
 

תנאים במהלך השירות הצבאי:

  • איגרת מידע – פעמיים במהלך השירות הצבאי יעדכן צה”ל את המלש”בים והחיילים על אודות זכויותיהם בשל הצטרפות למסלול זה. פעם ראשונה בשער הכניסה לצבא – לאחר הזנת האינדיקציה, יקבלו איגרת המפרטת את עיקרי המדיניות. בנוסף, 8 חודשים טרם מועד השחרור, יקבל החייל הודעה נוספת המפרטת את זכויותיו במסלולי ‘שער היציאה’ מגורמי משאבי האנוש ביחידה (שלישות/ת”ש).
  • הכרה כ׳חייל.ת בודד.ה׳– עד ליציאת המדיניות החדשה, הכרה כחייל בודד ׳חסר עורף משפחתי׳ הייתה תלויה בהוכחת אי קיום קשר החייל עם משפחתו או אם משפחתו אינה מהווה עבורו תא משפחתי מתפקד, כמפורט באתר צה״ל. המדיניות החדשה קובעת כי בקשות ה׳בודד׳ ליוצאות ויוצאי החברה החרדית תיבחן באופן שונה, כך שגם אם קיים קשר מסוים עם המשפחה אך היא אינה מהווה עבורו עורף משפחתי תומך, עדיין תיבחן הזכאות להכרה כ׳חייל בודד׳. בנוסף קובעת המדיניות כי יש להקל על על אוכלוסייה זאת בביצוע שיחות במעגלים שניים ושלישיים וכי אין חשיבות למספר השיחות שיבוצעו אלא לעומקן ומהותן.
  • הקלות ביציאה לקצונה – יוצאות ויוצאים המשרתים בסדיר ומעוניינים לצאת לקורס קצינים לא יימדדו בנתוני האיכות האישיים אלא על סמך המלצות מפקדים ומבד״ק, בהתאם להנחיות מדור תכנון קצונה.
 

תנאים לקראת שחרור:

היכנסו כאן לידיעון שער היציאה שצה”ל פרסם.   לפרטים נוספים, בירורים ואם נתקלתם.ן בקשיים במימוש התאמות וזכויות מסוימות- צרו איתנו קשר פה ונשמח לעזור לכם לממש את הזכויות שלכם!