התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

Ultraorthodoxe mannen zijn een molensteen om de nek van Israëls economie

01/02/2023

Vroomheid is in Israël een economische splijtzwam. De arbeidsmarkt heeft
ook de diepgelovige mannen hard nodig, maar de zogenoemde Haredi’s (‘Zij
die beven bij het woord van God’) genieten een status aparte. Saillant: hun
vrouwen werken wél.

דילוג לתוכן