התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

ראויים לקידום

בר אולחוב

רקע

תואר אוניברסיטאי הוא גשר לקידום ולהצלחה בעולם התעסוקה. במדינת ישראל בני נוער רבים נאלצים להתמודד בתקופת התבגרותם עם קשיים אישיים, פיזיולוגיים, נפשיים, סביבתיים ומשפחתיים המונעים מהם את האפשרות להתמיד ולהשקיע בלימודיהם ולהגיע לתעודת בגרות מלאה ומוצלחת שבאמצעותה יוכלו להמשיך ללימודים אקדמיים ולהגיע להישגים הטובים ביותר מבחינתם.

מטרה

תוכנית “ראויים לקידום” מאפשרת למועמדים לנסות להתקבל למערך הלימוד האקדמי בדרך אחרת, על בסיס העדפה מתקנת – על פי סולם ניקוד הנקבע על סמך פרמטרים הכוללים התייחסות לרקע האישי של כל מועמד והאירועים שהתרחשו בעת לימודיו בתיכון. בדרך זו האוניברסיטה פותחת את שעריה לאלו שסיכוייהם ההתחלתיים להתקבל ללימודים נמוכים בגלל נסיבות חיים שאינן תלויות בהם, ומאפשרת לאותם “ראויים לקידום” לצעוד בנתיבי ההשכלה כשווים, בהתאם ליכולותיהם האובייקטיביות, תוך התחשבות בנסיבות חייהם.

רציונל

אוניברסיטאות בארץ מציעות למועמדים הרחוקים מסף הקבלה הנדרש ללימודים הזדמנות נוספת לקבלה ללימודים. על המעוניינים לנסות להתקבל ללימודים אקדמיים בערוץ זה לעקוב אחר הנחיות הרישום המתייחסות לתוכנית “ראויים לקידום” במוסד הלימודים המבוקש ובחוגים הפתוחים לקבלה במתכונת זו, לפעול על פיהן, ולידע את האוניברסיטה על מועמדותם לפרויקט עוד בשלב בקשת ההרשמה.

לשם קביעת ניקוד “ראויים לקידום” יש לפנות לאגודה לקידום החינוך. שימו לב להנחיות בהמשך המאמר.

עם קביעת הניקוד הסופי על המועמד לפנות למוסד הלימודים כדי לדעת אם הניקוד משפיע על תנאי הקבלה ואם כן, באיזה אופן ומה הם סיכויו להתקבל ללימודים כראוי לקידום. חשוב לציין כי לאגודה לקידום החינוך אין כל השפעה על קבלת המועמדים לאוניברסיטאות, וכי כל אוניברסיטה מבצעת החלטה אוטונומית בקבלת התלמידים ובקביעת סך הנקודות המקנות העדפה מתקנת.

התנאים לניקוד

הניקוד מורכב מאמות מידה הכוללות את אזור מגורים, בית הספר התיכון שבו למד המועמד, השכלת ההורים, מספר הנפשות במשפחה, בעיות מיוחדות של המועמד או של בני משפחתו לפי המפורט בטופסי הבקשה וההנחיות (הנתונים המתייחסים לתקופת הלימודים התיכוניים של המועמד).

שימו לב: הטיפול בבקשות המוגשות לאגודה נמשך כחודשיים, ולפיכך על המועמדים להקדים ולהגיש את בקשתם לאגודה מבעוד מועד. תוצאת הבדיקה תישלח על ידי האגודה לקידום החינוך ישירות לאוניברסיטה (למעט אוניברסיטת בר אילן – שם יש לפנות ליחידה למעורבות חברתית) ובמקביל גם לפונה. נוהלי הרישום לאוניברסיטה, ובכללם מועדי הרישום, מועדי הבחינה הפסיכומטרית והשלמת כל הנתונים הנדרשים לצורך קבלה לאוניברסיטה חלים גם על הפונים בבקשה לקבלה בערוץ זה. כמו כן, על המועמד מוטלת האחריות לוודא שהניקוד להעדפה מתקנת עודכן באוניברסיטה.

מועמד המעוניין לבחון את הגדרתו כ”ראוי לקידום” ישלח בדואר ישראל (לא באמצעות מייל \ פקס) את טופס ההרשמה למשרדי האגודה לקידום החינוך. כתובת האגודה מופיעה אתר התכנית ובסוף מאמר זה. את הטופס יש לשלוח בצירוף המסמכים הנלווים והמחאה (צ’ק) או המחאת דואר על סך 100 ש”ח (אין לשלוח מזומן) לפקודת האגודה לקידום החינוך.

להנחיות למילוי הטפסים לחץ כאן

להורדת טופס הבקשה לחץ כאן

 

שאלות נפוצות

האם הגשת הבקשה מחליפה את ההרשמה לאוניברסיטה?

לא. יש להירשם לאוניברסיטה כרגיל. בטרם הגשת הבקשה לאגודה לקידום החינוך יש לבדוק את הנחיות הרישום המתייחסות ל”ראויים לקידום” בכל מוסד, וכן לבדוק אם יש מגבלות כלשהן להגשת בקשה לקביעת ניקוד מבחינת גיל / רקע אקדמי / תחומי לימודים שבהם לא ניתן להיעזר בניקוד / אחר.

עד מתי ניתן לשלוח בקשות?

הטיפול בבקשות לקביעת ניקוד נמשך כל השנה, אך יש לבדוק במוסד שאליו נרשמתם מהו התאריך האחרון להצגת הניקוד, ולפעול על פי ההנחיות.

מהו טווח הנקודות שמתקבל?

0-65 בהתאם לרקע המועמד והמסמכים הנלווים לבקשה.

האם ניתן לערער על ניקוד?

ניתן לערער על הניקוד בהתאם לאישורים חדשים ומעודכנים שלא הוצגו בפנייה הראשונה. לבקשת הערעור יש לצרף מכתב מפורט הכולל את תיאור הבעיה ומסמכים תומכים. ערעור שיוגש ללא סימוכין על הבעיות שהוצגו וללא מכתב, לא יידון. ניתן להגיש ערעור פעם אחת בלבד. לתשומת לבכם, הגשת בקשה לערעור כרוכה בתשלום נוסף על סך 50 ש”ח באמצעות המחאה (צ’ק) או המחאת דואר לפקודת האגודה לקידום החינוך (אין לשלוח מזומן). יש לצרף את התשלום למכתב הערעור.

מה משמעות הניקוד?

הניקוד אינו מצטרף באופן אוטומטי לציון בגרות / פסיכומטרי / ציון סכם או כל מרכיב קבלה אחר. עם קבלת ניקוד סופי יש לפנות לאוניברסיטה (מדור רישום וקבלת תלמידים / בבר אילן – ליחידה למעורבות חברתית) לקבלת מידע בנוגע להשפעת הניקוד על תנאי הקבלה.

כיצד נקבע הניקוד?

הניקוד הסופי נקבע על סמך הפרמטרים המופיעים בטפסי הרישום, כולל התייחסות לבעיות מיוחדות שהתרחשו בתקופת לימודיו של המועמד ועד לסיום התיכון בלבד. אירועים שהתרחשו לאחר מכן לא ייכנסו לשקלול הניקוד.

האם ניתן לצרף מכתב אישי?

ניתן לצרף לטופסי הבקשה והמסמכים הנלווים מכתב הסבר אישי. לתשומת ליבכם – מכתב הסבר אישי אינו מחליף המצאת מסמכים על בעיות מיוחדות / אישיות / משפחתיות.

פרטי התקשרות

כתובת למשלוח דואר:

ראויים לקידום – האגודה לקידום החינוך – רח’ תורה ועבודה 1, ת.ד. 16252 בית וגן ירושלים, 91162

פרטים ליצירת קשר:

טלפון: 02-6441159
פקס: 02-6413757
דואר אלקטרוני: [email protected]

לימודים והשכלה
26/07/2018
דילוג לתוכן