סיום הרשמה – יוצאים ללמוד

שכוייח עצום נתראה בבית מדרש!