התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

המגזין

מאמרים על ידי משה שנפלד

ונענע בראשו – הזמנה לדרשת פיוט


תניא: בשעה שיצאה הגזירה מלפני הקיסר, באו חכמי ישראל אצל רבי ישמעאל כהן גדול, והיו מפצירים בו להיכנס לפני ולפנים להקטיר קטורת, ולשאול אם מאתו יצא הדבר. אמר להם רבי ישמעאל, "כלום לא אמרה תורה, 'ואל יבוא בכל עת אל הקודש?' והיאך אכנס אל הקודש מבלי שעירים וגורלות'" והיו עונים, "מה לך שעירים ומה לך גורלות? והלוא נפל הפור ואנחנו השעירים!" נענה רבי ישמעאל ואמר, "צדקתם ממני," והחל מטהר עצמו, ומניח קטורת במחתה ומהלך אל בית קודשי הקודשים. ביקשו הלוויים שומרי משמרת הקודש למנוע בעדו. אמרו לו, "כלום לא לימדתנו שאין לבוא אל מאחורי הכפורת אלא פעם אחת בשנה?" והיה רבי ישמעאל מפגיע בהם להניחו  ולא שמעו בקולו עד אשר יצאה בת קול ואמרה להם, "הניחו לו לרבי ישמעאל ששליח ציבור הוא." הדליק רבי ישמעאל את הקטורת ויכנס מבעד לפרוכת. ובהזכירו את השם בסילודין עלה למרום, והנה אכתריאל יה ה' צבאות יושב על כיסא רם ונישא. ויקרא רבי ישמעאל לאיש לבוש הבדים, "כלום נגזרה כבר הגזרה?" והאיש שותק ומחריש. ציווה עליו רבי ישמעאל, "אמור לי מה שמעת מאחורי הפרגוד." וינאם לו האיש, "קבלו עליכם צדיקים וידידים, כי בזאת אתם נלכדים." באותה שעה החלו מלאכי מרום זועקים, והיו מרהיבים מלפניו, "זו תורה וזו שכרה?" גער בהם הקדוש ברוך הוא ואמר, "גזרה היא מלפני, קבלוה משעשעי דת יומיים." נשא רבי ישמעאל עיניו אל קונו ולא דיבר. וישמע קול עולה מן הכיסא, "ישמעאל, ברכני." והיו עיניו של רבי ישמעאל דומעות, ולא יכול להשיב מפני הצער. והייתה השכינה מבכה כנגדו ומבקשתו, "ישמעאל, בני, ברכני." עמד רבי ישמעאל על רגליו ואמר, "יהי רצון מלפניך, שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים ותיכנס להם לפנים משורת הדין." ירד רבי ישמעאל, ונקבצו עליו חבריו לשמוע אם עלתה בידו. סיפר להם רבי ישמעאל את כל הדברים. אמר להם, "כה וכה בירכתי לו ולא ענה לי." שמעו חבריו של רבי ישמעאל שנגזרה הגזירה, והתקינו עצמם לקבל עליהם עול מלכות שמיים. ובשעה ששמעה בתו של קיסר את רבי ישמעאל מבכה את רבי שמעון, ביקשה מאת אביה לשמר את פניו למענה. שלח קיסר את קלגסיו והיו מפשיטים את עור פניו של רבי ישמעאל מעליו. ובשעה שהגיעו למקום תפילין צרח רבי ישמעאל בקול מר כשופר.   בקהילות אשכנז, בתום תפילת המוסף של יום הכיפורים, נוהגים לשורר את הפיוט "אלה אזכרה". פיוט זה מגולל את סופם העצוב של עשרת הרוגי מלכות: חָלוּ וְזָעוּ וְנָעוּ כֻּלָּמו עַל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כּהֵן גָּדול נָתְנוּ עֵינֵימו לְהַזְכִּיר אֶת הַשֵּׁם לַעֲלות לַאֲדונֵימו לָדַעַת אִם יָצְאָה הַגְּזֵרָה מֵאֵת אֱלהֵימו טִהֵר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל עַצְמו וְהִזְכִּיר אֶת הַשֵּׁם בְּסִלּוּדִים וְעָלָה לַמָּרום וְשָׁאַל מֵאֵת הָאִישׁ לְבוּשׁ הַבַּדִּים וְנָם לו קַבְּלוּ עֲלֵיכֶם צַדִּיקִים וִידִידִים כִּי שָׁמַעְתִּי מֵאֲחורֵי הַפַּרְגּוד כִּי בְזאת אַתֶּם נִלְכָּדִים יָרַד וְהִגִּיד לַחֲבֵרָיו מַאֲמַר אֵל וְצִוָּה הַבְּלִיַּעַל לְהָרְגָם בְּכחַ וְלָאֵל וּשְׁנַיִם מֵהֶם הוצִיאוּ תְּחִלָּה שֶׁהֵם גְּדולֵי יִשְׂרָאֵל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל כּהֵן גָּדול וְרַבָּן שִׁמְעון בֶּן גַּמְלִיאֵל נְשִׂיא יִשְׂרָאֵל כְּרת ראשׁו תְּחִלָּה הִרְבָּה מֶנּוּ לִבְען וְנָם לו הָרְגֵנִי תְחִלָּה וְאַל אֶרְאֶה בְּמִיתַת מְשָׁרֵת לְדָר בְּמָעון לְהַפִּיל גּורָלות צִוָּה צִפְעון וְנָפַל הַגּורָל עַל רַבָּן שִׁמְעון לִשְׁפּךְ דָּמו מִהֵר כְּשׁור פָּר וּכְשֶׁנֶּחְתַּךְ ראשׁו נְטָלו רַבִּי יִשְׁמָעֵאל וְצָרַח עָלָיו בְּקול מַר כַּשּׁופָר אִי הַלָּשׁון הַמְּמַהֶרֶת לְהורות בְּאִמְרֵי שְׁפָר בַּעֲונות אֵיךְ עַתָּה לוחֶכֶת אֶת הֶעָפָר מַה מְּאד בָּכָה עָלָיו בַּחֲרָדָה בַּת בְּלִיַּעַל לְקול בְּכִיָּתו שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל עָמְדָה תּאַר יָפְיו בְּלִבָּהּ חָמְדָה וְשָׁאֲלָה מֵאֵת אָבִיהָ חַיָּתו לְהַעֲמִידָה נִאֵץ בְּלִיַּעַל דָּבָר זֶה לַעֲשותו לְהַפְשִׁיט עורו מֵעַל פָּנָיו שָׁאֲלָה מֵאִתּו וְלא עִכֵּב דָּבָר זֶה לַעֲשותו וּכְשֶׁהִגִּיעַ לִמְקום תְּפִלִּין צָרַח בְּקול מַר לְיוצֵר נִשְׁמָתו שַׂרְפֵי מַעְלָה צָעֲקוּ בְמָרָה זוּ תורָה וְזוּ שְׂכָרָהּ עוטֶה כַּשַּׂלְמָה אורָה אויֵב מְנָאֵץ שִׁמְךָ הַגָּדול וְהַנּורָא וּמְחָרֵף וּמְגַדֵּף עַל דִּבְרֵי תורָה עָנְתָה בַּת קול מִשָּׁמַיִם אִם אֶשְׁמַע קול אַחֵר אֶהֱפךְ אֶת הָעולָם לְמַיִם לְתהוּ וָבהוּ אָשִׁית הֲדומַיִם גְּזֵרָה הִיא מִלְּפָנַי קַבְּלוּהָ מְשַׁעְשְׁעֵי דַת יומָיִם   פיוט זה, המוכר גם בשם "טיהר רבי ישמעאל עצמו", העלה אצלי אסוציאציה למדרש (ברייתא) המובא ברכות דף ז' עמוד א': תניא, אמר רבי ישמעאל בן אלישע. פעם אחת נכנסתי להקטיר קטורת לפני ולפנים, וראיתי אכתריאל יה ה' צבאות שהוא יושב על כסא רם ונישא, ואמר לי ישמעאל בני ברכני. אמרתי לו, יהי רצון מלפניך שיכבשו רחמיך את כעסך ויגולו רחמיך על מידותיך, ותתנהג עם בניך במידת הרחמים, ותכנס להם לפנים משורת הדין. ונענע לי בראשו. לא ידוע לי על מקור המקשר בין שני הסיפורים, אך זהותה של הדמות הראשית בשני הטקסטים הללו (רבי ישמעאל, הכהן הגדול) והדמיון בין הסיטואציות המתוארות בהם (דין ודברים לא שגרתי עם אלוהים או נציגו), מזמינים, לטעמי, יצירת קישור שכזה. הפיוט "אלה אזכרה" נחשב בקרב קהילות רבות ליצירה בעלת עומק רגשי ולנקודת שיא בתפילת יום הכיפורים – בייחוד בביצועו של החזן זבולון קוורטין. בפיוט, הכתוב בשפה מליצית ושופעת אמצעים פיגורטיביים, מתוארים רגעיו האחרונים – הקשים מנשוא – של רבי ישמעאל, היודע בוודאות שסופו קרב, ונורא מזאת, סופם של חבריו. המשך הפיוט מתאר כיצד ר' ישמעאל החזיק מעמד בגבורה עד אשר תלייניו פשטו את העור של מקום התפילין. הדגשה זו ממחישה כי מבחינת ר' ישמעאל לא הכאב הפיזי היה מושא סבלו אלא יחסו של אלוהים למקרה. ואילו במדרש הקצר שהובא לעיל, מתואר רבי ישמעאל ברגע שיא חיובי שלו, כשהוא נכנס למקום שאליו מותר רק לאדם אחד להיכנס ורק פעם בשנה. וכך, בעומדו במקום הקדוש מכול, מול אלוהים, הוא מתבקש לברך את אלוהים! והוא אכן עושה זאת. מדרש זה נחשב תמוה וחריג בנוף התלמודי. הארציות המבוטאת בפועל "ראיתי", וכן הכינוי "אכתריאל" – בין שזהו שמו של מלאך ובין שזהו אחד משמותיו של אלוהים – אינו מקובל, ומעל לכול – מערכת היחסים בין האדם לאלוהים אינה כוללת, על פי רוב, בקשת ברכה הפוכה, של האל מהאדם. נקודות מעניינות נוספות: אופי הברכה שבירך ר' ישמעאל – ברכה שממוקדת בבקשת הכברת רחמיו של האל, הסבטקסט זועק, טמון פה מסר שר' ישמעאל לא מעז לומר באופן מפורש, וגם תגובתו של האל – נענוע הראש – עמומה למדי. האם נענוע הראש הוא ביטוי להסכמה או למעשה מביע דבר מה אחר? הטקסט המדרשי שהוצג כאן ממזג את שני הקטעים ומאיר אותם באור חדש. לפי חיבור זה, הנענוע בראש אינו הסכמה, אלא איתות להקשבה וקבלת הדברים, ולא בהכרח אישור שלהם. במקרה של עשרת הרוגי מלכות, אפשר להניח שנענוע הראש, כפי שהצעתי, כמותו כאמירת "קיבלתי, ועם זאת איני יכול לשנות את החלטתי." פרשנות כזו מדגישה את האמור במקורותינו במקום אחר, ובהקשר לשליט אחר: "את אשר נכתב ביד המלך אין להשיב."  

סדנא דארעא חד הוא


אנשים הם מורכבים. אני יודע, זו לא התובנה הכי מקורית ששמעתם לאחרונה, אבל לפעמים אנחנו מקבלים תזכורת למידת המורכבות וחשוב מכך – לגורמים שלה. העונה השניה של התוכנית "עוד ניפגש" היא אחת מהתזכורות הללו. החרדים והחילונים, הילדים וההורים, מי שעברו את המסע ומי שליוו אותו, כולם סיפקו לנו הצצה לאישיות שלהם, והזכירו לנו שוב, אנשים הם מורכבים. אחת המחלוקות הסוערות בקרב החוקרים והפרשנים של החברה החרדית, עוסקת בשאלה האם נכון לנתח אותה בראש ובראשונה כקבוצה אידיאולוגית, או בכלים סוציולוגיים. אלו ואלו מבהירים שלדעתם יש פרשנות אחת שהיא המרכזית, אבל בוודאי שכל החלקים משחקים תפקיד, כי החברה החרדית מורכבת מאנשים, ואנשים – כאמור – הם מורכבים.   האתגר בפניו ניצבה הפקת התוכנית היה כמעט בלתי אפשרי למעבר. בניגוד לעונה הראשונה, בה בני המשפחה החילונים נחשפו במסעם לחידוש הקשר עם החוזר בתשובה שניתק את הקשר מהם, במקרה של היוצאים כמעט בלתי אפשרי למצוא מקרה בו מי שעזב את החברה החרדית יזם את הנתק. אלא שהצד השני של המטבע – ליווי החרדים שיזמו את הנתק כמעט בלתי אפשרי ליישום. מה יגרום להורה חרדי שהיה קיצוני מספיק בשביל לנתק את הקשר עם הילד שלו, להסכים לשתף פעולה עם התקשורת החילונית ולחשוף את עצמו קבל עם ועולם? שלא במפתיע, הפקת התוכנית הצליחה לעמוד במשימה באופן חלקי מאד. במשך שנתיים של ליהוקים וחיזורים אינסופיים ("פנו אלי מעוד ניפגש" הפכה לבדיחה קבועה בקבוצות הפייסבוק של היוצאים), נמצאו רק שלש משתתפות מהחברה החרדית, כולן נשים. גם מטרת המסע הייתה שונה בעונה הזו. בנקודה מסויימת, דסי שואלת את רותי – האמא אותה היא מלווה, אז למה את כאן? שאלה מעין זו חצתה את מוחם של כל הצופים בנקודה זו או אחרת במהלך התוכנית. הרי הן אלו שניתקו את הקשר עם הילד שלהן, אם כך מדוע הן זקוקות לליווי, תיווך ושליחת שגרירים, במקום פשוט להרים את הטלפון ולבקש מהילד שלהם להיפגש? במובנים מסויימים, זו השאלה החשובה ביותר המרחפת מעל לכל הסדרה. התשובה נתונה במחלוקת ואינה חד משמעית, אבל הגרסה הקצרה שלה היא – כי אנשים הם מורכבים.   מרגע שצוללים מעבר לכותרת מתגלה התמונה המורכבת. אין פה שלשה מקרים דומים של אמהות שנטשו את פרי רחמן בגלל ציווי האל. בכל המקרים, הנתק נגרם בשל מגוון סיבות אישיות. בת שבע חמומת המוח המתקשה לכבד את הגבולות של הילד שלה, מוריה שמתה מבפנים לפני שנים רבות ואיבדה את היכולת לחוות אהבה גם כלפי ילדיה, ורותי שההתפתחות הרגשית שלה נתקעה בגיל העשרה ואינה מצליחה לקבל אחריות על מעשיה. עם זאת, יטעה הצופה אם יפרש את הסדרה כווריאציה נוספת על תוכניות הטיפול המשפחתי. בשלשת המקרים, החברה החרדית משחקת תפקיד דרמטי בעלילה. גם אם שורש ההתנהלות של האמהות נטוע באישיותן, סביר שהתוצאה הייתה שונה מאד, לו היו גדלות לתוך חברה שונה. אילו היה סולם הערכים של החברה בה חיה בת שבע מעלה על נס את הקשר המשפחתי מעל תפיסת העולם של בני המשפחה, לא היו הנטיות השתלטניות שלה מביאות אותה להתנות את קבלת הילד בשינוי אורח חייו. אילולא הייתה מוריה גדלה בחברה סגפנית, המתייחס למגע בין אישי ככלי פונקציונלי ולאוכל כמקור תזונה בלבד, כבר מזמן הייתה מחבקת את בנה ויוצאת לאכול איתו סושי. גם בלי לשנות את האופי הפסיבי שלה, די בכך שרותי הייתה גדלה בחברה שפויה, בה דמויות המופת אינן מצוות להפקיר את ילדתך לחסדי הרחוב ולהחרים את החתונה שלה, בכדי לשנות את ההתנהלות שלה מקצה לקצה. באופן הולם, גם מסע ההתבגרות של שלשת האמהות נסב סביב האתגר האישי שלהן, אך נדרש לתמיכה הדתית כדי לעמוד במשימה. הסיבה האמיתית בגללה הצליחה מוריה לאהוב את אבי שלה בלי תנאים היא כי ג'ודי גרמה לה לאהוב את עצמה, האסימון של בת שבע נפל כשראתה את הכאב של מירב על העוול שגרמה לאמהות אחרות בתפקידה החינוכי בשם הדת, ובכדי להצליח (חלקית – למרבה הצער) לגרום לרותי לשנות גישה נדרשה דסי לגרום לה להיכנס לנעליה של ביתה חני. עם זאת, בכל המקרים נדרשו המלוות לדמות התורנית שתספק לאותן האמהות את "חותמת הכשרות", תסביר להן שהעולם הבא של הילד שלהם הוא לא עניין שלהן, ותרמוז להן בקריצה שגם אם הציות לרב הוא הכרח המציאות, ההחלטה אם ומה לשאול את הרב נתונה בידיהן.   אבחנה זו מתחדדת בבואנו להתבונן בשני המשתתפים הנוספים בסדרה, היוצאים המבקשים לחדש את הקשר עם בני משפחתם החרדים. הפער בין הדמויות שעזבו את החברה החרדית ואלה שנותרו בתוכה לא יכול להיות בוטה יותר. כדי לשמר את הפורמט, גם גל ויהודה  מצטרפים אל מלווה חרדי לשבוע, אבל כפי שהם עצמם מעירים בפרקים הראשונים, מדובר במסע מיותר לחלוטין. הפער בינם לבין המלווים שלהם ניכר מן הרגע הראשון. יותר מפעם אחת נראה שגל היא זו שנשלחה להעביר את הודיה ה-"שליחה" שלה תהליך התבגרות, וגם אני חלקתי עם יהודה את תחושת הרחמים כלפי נחום החביב, שניסה נואשות "לקרב" אותו בלי שיהיה מסוגל להודות בכך אפילו כלפי עצמו. הפער אינו בהכרח תוצאה של איכות החומר האנושי. מרבית המשתתפים החרדים בתוכנית נראים כמו אנשים טובים בשורשם, אלא שמרחב התמרון שלהם היה מוגבל מן הרגע הראשון, ואשליית הבחירה שלהם נפגעה שוב ושוב משהתקרבו לגבולות השקופים שלהם. כפי שהסביר לי אחד הדודים שלי בשיחה לפני שנים ארוכות, בוודאי שהדבר הכי חשוב הוא שתחקור ותגיע בעצמך אל האמת, כל עוד האמת אליה תגיע בסוף התהליך היא זו המסורה לנו מאבותינו. לא זו בלבד שהיוצאים אינם כלואים כיום בתוך אותן מגבלות, הם דווקא מנוסים בניפוץ המגבלות לתוכן נולדו, זכות שמעטים האנשים שחוו אותה. רמת האמפתיה שהם מביעים כלפי הצד החרדי ראויה להערכה באופן כללי, במיוחד במקרה של צעירים שחלק מבני המשפחה שלהם נטש אותם, והותיר אותם להתמודד עם הקושי הרגשי לבדם.   לפני מספר שנים עלתה בתיאטרון הבימה ההצגה "עושה כרצונו", לפי הספר שהותירה אחריה אסתי ויינשטיין, יוצאת חסידות גור שנטלה את נפשה בכפה, אחרי שנים ארוכות של נתק ממרבית בנותיה. אחד האספקטים המוערכים ביותר בעיני בהצגה, הייתה הבחירה שלא להציג את בן הזוג החרדי של אסתי כאיש הרע בסיפור, אלא כקורבן נוסף של אותה המערכת לתוכה נולדו שניהם. בעיני, זוהי אבחנה חשובה מאד. כמאמר ברוריה – אשת רבי מאיר, עלינו לשאוף למיגור החטאים מן הארץ, לא החוטאים. אין כמו הסדרה עוד ניפגש כדי להזכיר לנו, שעם כל הכעס שניתן לחוש לעיתים כלפי הפרטים בחברה החרדית, ברוב המקרים הם גם הקורבנות. מהפגיעות המיניות ועד ההרוגים במירון, מהיעדר לימודי הליבה ועד העוני הכפוי שהוא גורר, מהמחסור באינטימיות ועד דיכוי האהבה הבסיסית בין הורה לילדו. לא רק מי שגדלו בחברה החרדית ועזבו אותה נפגעו מהמערכת, גם מי שנותרו בתוכה משלמים את המחיר. אל לנו לכעוס על החרדים. עלינו לחמול עליהם, להושיט להם יד, לסייע להם למצוא את הקול הפנימי, ולתמוך בניסיון שלהם להקשיב לו. אני יודע, רבים מאיתנו שילמו מחירים קשים מנשוא בתהליך העזיבה, והבקשה להיות המבוגר האחראי בסיפור נראית כמעט לא הגונה. אולם דווקא אותו המסע הוא שהופך אותנו למועמדים המושלמים להיות הגורם התומך והמכיל, כי ככה זה, אנשים – כאמור - הם מורכבים.
דילוג לתוכן