התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

יוצאים עם נתונים 2022

19/03/2023

כמה יוצאות ויוצאים עזבו את המגזר החרדי בשנת 2022, באלו מקצועות הם עוסקים, עד כמה הם אופטימיים ביחס למצבם הכלכלי בעתיד וכמה מכלל היוצאות והיוצאים שירתו שירות צבאי או אזרחי – שנתון ”יוצאים עם נתונים“ מציג נתונים מעודכנים וכוללים על מאפייני אוכלוסיית היוצאות והיוצאים.

הנתונים המוצגים מספרים סיפור מורכב על יוצאות ויוצאי החברה החרדית. מחד גיסא, הנתונים מלמדים על הפוטנציאל, התקווה וההישגים, ומאידך גיסא על הקשיים, החסמים והאתגים העומדים בדרכם. לנתונים המלאים

תנועת היציאה מהחברה החרדית – במספרים:

תעסוקה והשתכרות בקרב יוצאי המגזר החרדי:

תחושת רווחה ומצבם הכלכלי של יוצאות ויוצאי החברה החרדית:

 

צבא / קהילה / מחקר / העלאת מודעות
19/03/2023
דילוג לתוכן