התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

קריאת תלוש משכורת

בר אולחוב

תלוש המשכורת הוא דף המשקף את שכר העובד בחודש עבודה נתון. התלוש צריך להיות פשוט, שקוף וברור. מבנה התלוש והנתונים שהוא צריך להכיל בתוכו נגזרים מחוק הגנת השכר.

הסעיפים בתלוש המשכורת

שכר ברוטו – בסכום זה מגולמים כל התשלומים שהעובד זכאי להם מתוקף הסכם העבודה שנחתם עימו או מכוח החוק. לדוגמה: החזרי נסיעות, דמי חופשה, אחזקת טלפון ועוד. בתלוש המשכורת צריך להופיע הסבר לגבי המרכיבים שנכללו בחישוב שכר ברוטו.

שכר נטו – השכר שמשולם לעובד בפועל. חישוב השכר = שכר ברוטו בקיזוז ניכוי חובה וניכוי רשות. ניכוי חובה: מס הכנסה, ביטוח לאומי ומס בריאות (נפרט מיד). ניכויי רשות: תשלום לארגון עובדים, תשלומים לקופת גמל או קרן השתלמות ועוד.

מס הכנסה – מוטל על כל הכנסה, הן של עובד עצמאי, הן של עובד שכיר. חישוב המס הוא הדרגתי, ככל שההכנסה גבוהה יותר שיעור המס שיידרש העובד לשלם גבוה יותר. מס הכנסה נגבה על הכנסות גבוהות משכר מינימום.

מס בריאות – תשלום חובה הנגבה על ידי המוסד לביטוח לאומי. התשלום מזכה בשירותים הנכללים בחוק ביטוח בריאות ממלכתי.

ביטוח לאומי – כל תושב ישראל מעל גיל 18 מחויב להיות מבוטח בביטוח לאומי. התשלום הוא באופן יחסי לשכר. תשלום דמי ביטוח לאומי מקנה זכות לקבלת רוב קצבאות הביטוח הלאומי במקרה הצורך.

תוספות שונות:

החזר הוצאות – החזרי הוצאות על נסיעות או הוצאות אחרות של העובד – כפי שנקבע בהסכם ההעסקה.

ותק – אם בהסכם ההעסקה נקבעה תוספת לשכר בהתאם לוותק העובד – תוספת זו תופיע בסעיף נפרד בתלוש המשכורת.

שנות לימוד – חלק מהסכמי ההעסקה מקנים תוספת תשלום לעובד בהתאם להשכלתו. גם סעיף זה יופיע בנפרד.

שעות עבודה – כמות השעות שעבד העובד בתקופה שאליה מתייחס התלוש.

שעות נוספות – יופיעו בסעיף נפרד משעות רגילות.

להסבר נוסף על קריאת תלוש השכר, לחצו כאן

פנסיה

על פי רוב, הפרשה לפנסיה היא חודשית. חשוב מאוד לעקוב אחר ההפרשה לפנסיה כדי לא להגיע למצב שבו אתם לא יודעים מה קורה עם הכסף שהופרש עבורכם. מעבר לשורת השכר (החשובה בהחלט) התלוש מפרט את זכויותיכם הפנסיוניות.

ברוב המקרים שיעורי ההפקדה של המעסיק לפנסיה של העובד לא יהיו מהשכר ברוטו, אלא משכר נמוך יותר, שכר להפרשות. שכר זה כולל בעיקר את השכר הבסיסי ואינו כולל תוספות כמו שעות נוספות, הוצאות נסיעה וכדומה. בתלוש השכר מצוינים סכום ההפרשה ואחוז ההפרשה.

שיעור ההפקדה המקסימלי לפנסיה הוא 7.5% למעסיק ועד 7% לעובד. לפיצויים – עד 8.33% – סכום שרק המעסיק משלם.

עובד יכול להפריש סכום נוסף מעבר לסכום שמופקד בגין השכר להפרשות עד לגובה של השכר הברוטו. ככל שהשכר המבוטח יהיה קרוב יותר לשכר הברוטו – כך הפיצוי שנקבל במקרה של תביעה (קצבת זקנה, שאירים או נכות) יהיה קרוב יותר לסכום שהתרגלנו לחיות ממנו.

עובדים אשר התחילו לחסוך מאוחר צריכים לשקול להגדיל הפרשות באופן עצמאי גם מעבר לשכר ברוטו, וזאת כדי להבטיח לעצמם פנסיה סבירה.

לסיכום, חשוב מאוד לשים לב לסעיפים שהשכר, אחוזי המשרה, ערך שעה וכדומה המופיעים בתלוש תואמים את מה שסוכם בחוזה העבודה. כדאי לבדוק גם כמה תלושים אחורה, ולהשוות תלושים של כמה חודשים, לעיתים מתגלות טעויות וסעיפים שהושמטו.

כמו כן חשוב לבדוק שהנטו המופיע בתלוש הוא באמת הסכום שהועבר בפועל לחשבון הבנק.

בנוסף, מומלץ לבדוק שהכסף שהופרש לקרן השתלמות ולקרנות הפנסיה אכן הועבר. הדבר ניתן לבדיקה על ידי השוואה של דוחות רבעוניים ושנתיים. אם התגלתה אי התאמה, יש לבדוק זאת עם המעסיק או עם מחלקת השכר בארגון.

 

 

רוצה ייעוץ נוסף?
שכירים
05/03/2023
דילוג לתוכן