Login

Please insert your phone number down below Please insert the code that was sent to your phone Resend code
Still don't have an account? Register to Out For Change now!

קצת עלינו

יוצאים לשינוי הוקמה על ידי יוצאים מהחברה החרדית ולמען יוצאים. זאת, מתוך ההבנה שראוי שכיוצאים ניקח את גורלנו בידינו ונוביל את עתידה של התנועה החברתית ההולכת וצומחת של יוצאי ויוצאות המגזר החרדים העושים את מסעם להשתלבות בחברה הכללית בישראל.

על העמותה

רקע

בשנים האחרונות גדל מאוד מספרם של יוצאי הקהילה החרדית שעזבו או מבקשים לעזוב את העולם שבו גדלו ולהשתלב בחברה הישראלית הרחבה. על פי נתוני הלמ”ס, בכל שנה עוזבים את הקהילה החרדית כ-1,900 איש, ונראה שהיקף התופעה הולך וגדל. החברה החרדית בישראל מאופיינת בהסתגרות, קיצוניות דתית, ודרישה לציות ואחידות בנורמות שונות.

עבור מי שמעוניין לעזוב את העולם החרדי מדובר בתהליך ארוך ומורכב, הדורש עמידה איתנה מול אתגרים רבים. זהו תהליך הטומן בחובו התמודדויות שונות – החל בסגירת פערי ההשכלה העצומים, דרך רכישת כישורי החיים החדשים והאתגר שבהשתלבות בחברה זרה, ועד המחיר הקשה של נתק עם המשפחה שחלקם מן העוזבים משלמים. בכל שנה מאות רבות של צעירים וצעירות בוחרים לעשות את הצעד האמיץ אל מחוץ לגבולות המגזר החרדי. צעירים אלו בוחרים באורח חיים אחר מתוך נאמנות לעצמם ולאמת שלהם, ועומדים בגבורה מול הקשיים כדי להפוך לאזרחים מן השורה. חלק ממי שעוזבים את החברה החרדית בוחרים להפוך לחילונים, אחרים למסורתיים או דתיים.

על העמותה

עמותת “יוצאים לשינוי” הוקמה על ידי יוצאים בשאלה, ופועלת לצמצום הקשיים הנערמים בדרכם של המבקשים לצאת מהעולם החרדי ומשמשת מערכת תמיכה עבורם במסעם לעבר חייהם החדשים. העמותה פועלת להבטחת זכויות היוצאים בשאלה- עבור כל אלו שבחרו לחיות על פי השקפתם ולעזוב את החברה החרדית, על מנת לסייע להם להשתלב במהירות האפשרית בחברה הישראלית באופן מלא.

הפעילות

העמותה פועלת בשני מישורים מרכזיים התומכים זה בזה – במישור המדיניות והפיתוח, הנוגע לשינוי מדיניות מול גופי ממשל ומוסדות רשמיים (באקדמיה, בתעסוקה ובצבא), ע”י קידום מדיניות תומכת והשוואת זכויות עבור יוצאי המגזר החרדי, ועידוד מחקר ומודעות לתופעה דרך אמצעי התקשורת. ובמישור האישי, הנוגע לסיוע פרטני- פתיחת שני מרכזי הכוון וקהילה ליוצאים, קיום פעילויות קהילתיות שונות (קורסים לימודיים, סדנאות ואירועי תרבות וקהילה), הפעלת שירותי הכוון (בתחום ההשכלה, התעסוקה ומיצוי זכויות) ועוד.


אנו מאמינים כי המענה אותו מעניקה העמותה יוצר מציאות חדשה וטובה יותר עבור היוצאים, שבה כאשר צעירה או צעיר חרדים בוחרים לצאת למסע של עזיבת החברה החרדית וליצור עתיד חדש עבור עצמם, הם פוגשים מערכות קשובות ומודעות לאתגריהם המיוחדים אשר מנסות לסייע להם, ויכולים להסתייע בשירותי העמותה המגוונים בכדי להתגבר על פעריהם בסביבה תומכת ומוכרת, כל אחד בהתאם לצרכיו.

רוצים לקרוא יותר על ההיסטוריה של הקמתה של יוצאים לשינוי ועל נקודות הציון המשמעותיות בפעילותה? לחצו כאן.

יוצאים ויוצאות נרשמו לארגון
קורסים וסדנאות ב-2020
פגישות ייעוץ ב-2020
משתתפים בתוכניות ליווי

חזון

עמותת יוצאים לשינוי תפעל ליצירת שוויון הזדמנויות ליוצאי המגזר החרדי ותעניק כלים למימוש מלוא הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד

לחזון המלא

פוטנציאל

מידי שנה יוצאים להליך של הגירה אל החברה הישראלית כ-1300 צעירים וצעירות חרדים. זרם זה מהווה בשורה אדירה לחברה הישראלית שזוכה לקלוט לתוכה זרם של אמיצים ואמיצות שלמרות כל הקשיים בוחרים להשתלב ולקחת חלק. עליה זו מלאת פוטנציאל ואנו בטוחים שכפי שהיא משפיעה כיום על עתידה של המדינה, היא תמשיך להשפיע יותר ויותר.

עובדי העמותה

נדב רוזנבלט

מנכ"ל

ברוריה אברהם

סמנכ"לית פרט וקהילה

נחי פסיקוב

סמנכ"ל שיווק

אביחי מרציאנו

סמנכ"ל מדיניות ופיתוח

מאיה אורה עבאדי

מנהלת הסלון - תל אביב

אסתי זכריה

מנהלת הסלון - ירושלים

אביבה בורו

רכזת תכנית 'המנטורים'

עדי גורל

רכזת קהילה ופעילות תל אביב

אלמוג וינר

רכזת קהילה ופעילות ירושלים

איה ורטהיימר

רכזת פרויקט לסיוע בדיני משפחה

Skip to content