Login

Please insert your phone number down below Please insert the code that was sent to your phone Resend code
Still don't have an account? Register to Out For Change now!

יוצאים לשינוי - ארגון יוצאות ויוצאי החברה החרדית

למידע נוסף:

איך אנחנו יוצאים לשינוי?

הפעילות שלנו מול קהלי יעד מגוונים מתחלקת לארבעה מרכיבים מרכזיים, שמייצרים יחד אימפקט משמעותי לשילוב יוצאות ויוצאי החברה החרדית

שינוי מדיניות

שינוי מדיניות

הבטחת שוויון זכויות לכלל יוצאות ויוצאי החברה החרדית. שילובם המלא של היוצאות והיוצאים בצבא, בהשכלה ובתעסוקה הוא גם ערך מוסרי וגם אינטרס כלכלי.

ליווי ישיר ליוצאות ויוצאים

ליווי ישיר ליוצאות ויוצאים

יצירת מעטפת תומכת ומקיפה ליוצאות וליוצאים לאורך כל שלבי תהליך היציאה - מהכוונה מקצועית ותעסוקתית, ייעוץ אישי ועד שיעורים וסדנאות במגוון תחומים.

העלאת מודעות לתנועת היציאה

העלאת מודעות לתנועת היציאה

הגברת המודעות הציבורית לתנועת היציאה מהחברה החרדית - דרך פרוייקטים שמהדהדים את הפעילויות והמאבקים של יוצאי החברה החרדית בכל במה אפשרית.

מחקר וידע

מחקר וידע

פיתוח של בסיס נתונים מקיף ומהימן על יוצאות ויוצאי החברה החרדית ששופך אור על תנועת היציאה, ושמהווה בסיס לכלל פעילות הארגון הן מול גורמי ממשל והן לסיוע ישיר ומותאם.

יוצאות ויוצאים נרשמו לארגון
פגישות ייעוץ
משתתפים בתוכניות ליווי
קורסים ואירועי קהילה
Donations image

יש לך שאלה? רוצה להתנדב? יש לך רעיון חדש?

נשמח להכיר אותך קצת, נתחיל בטופס קצר ונמשיך משם

הרשמה לרשימת תפוצה

Skip to content