הפוטנציאל

בשנים האחרונות גדל מאד מספרם של יוצאי החינוך החרדי שעזבו או מבקשים לעזוב את הקהילה החרדית שבה גדלו ולהשתלב בחברה הישראלית הרחבה. מניתוח נתונים של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בקרב בני 20-40, עולה כי בכל שנה עוזבים את הקהילה החרדית כ-1,300 איש והיקף התופעה ככל הנראה אף הולך וגדל.

לתפיסתנו מדובר בהגירה של צעירים שחוברים לחברה הישראלית. במונחי מדיניות חברתית מדובר בדרך כלל על קבוצת אוכלוסיית צעירה במעבר אשר יש בה אתגרים הדומים לאלו שחווים עולים חדשים עקב המעברים בין מצבי חיים שונים, והצורך להיקלט בחברה חדשה.

הפוטנציאל של “גל ההגירה” הזה עצום- ביכולת התרומה שלו והעושר שהוא יכול להציע עבור החברה הישראלית. פיתוח שירותים מותאמים עבור היוצאים בשאלה נמצא בליבת ההצדקה לקיומה של מדינת הרווחה, ככזו השואפת לספק רשת ביטחון ולהבטיח מיצוי פוטנציאל של האזרח כזכות חברתית. אם הממשלה תשכיל לפעול נכון ולסייע לשילוב של אוכלוסייה זו, תהיה זו השקעה משתלמת לתועלת המדינה, ולמימוש הפוטנציאל של היוצאים כיחידים וכקבוצה חברתית ייחודית לחברה הישראלית.