פשקווילים שותפים לדרך

מי אנחנו

מעגל של אנשים שיתרמו רגע קטן מזמנם או ממשאביהם לעמותת “יוצאים לשינוי“, המסייעת לצעירים ולצעירות הללו בהבטחת זכויותיהם, ייעוץ והכוונה אישית ומקצועית.

הנה רשימת הפשקווילים המלאה ששלחנו לשותפים לדרך:

פשקוויל 1 – הקמת השותפים לדרך

פשקוויל 2 – גידול משמעותי בהיקפי היציאה

פשקוויל 3 – קמפיין יצאתי גדול

פשקוויל 4 – זום על היוצאים

פשקוויל מיוחד – מחשב לכל יוצא

פשקוויל 5 – הצגת נבקעו רקיעים

פשקוויל 6 – ראש השנה