פיתוח תוכניות

יוצאים לשינוי מנסה לייצר שינוי לא רק בתוך העמותה אלא גם במרחב הישראלי בכללותו, מתוך אמונה ששינוי אמיתי לא מסתכם רק בהנגשת המרחב המיידי והמקומי שבו היוצא נמצא, אלא צריך להתרחש גם באופן רחב יותר במוסדות חיצונים כלליים- כמו באקדמיה, בתעסוקה וכו’.

במסגרת שינויי המדיניות שמובילה העמותה פותחו שירותים ייעודיים ליוצאים במוסדות שונים, ומעבר לכך- נוצרה הזדמנות לפיתוח של שירותים על ידי ‘יוצאים לשינוי’ הניתנים על ידי גופים אחרים, ביניהם גופים וארגונים לא ממשלתיים שרוצים לסייע. כך למשל, ‘יוצאים לשינוי’ פיתחה מסלול של שירות לאומי המופעל על ידי עמותת ‘עמינדב’ ומשרד הרווחה, נפתחו קדם-מכינות במכללת הדסה ובאוניברסיטה העברית ובמכללת ספיר. יוצאים לשינוי ממשיכה כל העת לפעול להרחבת השירותים והמסלולים המיועדים ליוצאים, ולהמשך שינוי מדיניות לטובת אוכלוסיית היוצאים.

לקריאה נוספת על הישגי יוצאים לשינוי במדיניות ופיתוח לחצו כאן

למידע נוסף ניתן לפנות ליועצת ההכוון של יוצאים לשינוי במייל: [email protected]