סיוע בדיני משפחה

החברה החרדית בישראל מאופיינת בהסתגרות, קיצוניות דתית, ודרישה לציות ואחידות בנורמות שונות. עבור מי שמעוניין לעזוב את העולם החרדי מדובר בתהליך ארוך ומורכב, הדורש עמידה איתנה מול אתגרים רבים.

זהו תהליך הטומן בחובו התמודדויות שונות- החל בסגירת פערי ההשכלה העצומים, דרך רכישת כישורי החיים החדשים והאתגר שבהשתלבות בחברה זרה, ועד המחיר הקשה של נתק עם המשפחה שחלקם מן העוזבים משלמים.

בכל שנה מאות רבות של צעירים וצעירות בוחרים לעשות את הצעד האמיץ אל מחוץ לגבולות המגזר החרדי. צעירים אלו בוחרים באורח חיים אחר מתוך נאמנות לעצמם ולאמת שלהם, ועומדים בגבורה מול הקשיים כדי להפוך לאזרחים מן השורה.

עמותת “יוצאים לשינוי”, שהוקמה על ידי יוצאים בשאלה, פועלת כיום לצמצום הקשיים הנערמים בדרכם של המבקשים לצאת מהעולם החרדי ומשמשת מערכת תמיכה עבורם במסעם לעבר חייהם החדשים.

העמותה פועלת הן במישור המדיני והן במישור האישי, עבור כל אלו שבחרו לחיות על פי השקפתם ולעזוב את החברה החרדית, על מנת לסייע להם להשתלב במהירות האפשרית בחברה הישראלית באופן מלא.

במסגרת פעילותה מעניקה העמותה סיוע גם בתחום המשפחה- מתוך הבנה כי מדובר במרחב רגיש במיוחד:
תהליך היציאה בשאלה הופך למורכב שבעתיים כאשר היוצא או היוצאת בשאלה נשואים או בעלי משפחות.

ברבות מהקהילות החרדיות מנהיגי הקהילה מעורבים מאוד במתרחש בין כתלי הבית פנימה, ובני ובנות הקהילה נדרשים להקדים את מחויבותם להלכה ולדת לכל מחויבות אחרת. לכן, כאשר אחד מבני הזוג מחליט לעזוב את אורח החיים החרדי, משמעות העזיבה היא כמעט תמיד פירוק התא המשפחתי וכניסה להליך גירושין.

ההורה היוצא מתמודד לא רק מול בן או בת הזוג ומשפחותיהם, אלא מול הקהילה כולה.

מוסדות הקהילה מפעילים לחץ על בני הקהילה לבל יתמכו בהורה היוצא, ובמקרים רבים, בשם השמירה על ערכי הדת, ננקטות פעולות הפוגעות באופן חמור בטובת הילדים ובמצבם הנפשי.

לרוב נוצרת חזית אחידה של הצד החרדי המנסה למנוע מהיוצא לראות את ילדיו ולקבל משמורת משותפת, בניסיון לשמר את אורח החיים החרדי של הילדים. במצב זה, בו הסביבה החרדית כולה מסיתה כנגד ההורה היוצא, אך טבעי שיצמח ניכור בין הילדים להורה.

גם ברמה המשפטית נוסף קושי-  עקב המצב המשפטי בארץ המכונה “מירוץ הסמכויות”, בחלק מהמקרים הגוף המוסמך לדון בסוגיית הגירושין ובמאבק על משמורת והסדרי ראייה הוא בית הדין הרבני, המורכב מדיינים חרדים ברובם.קיים חשש כבד ששיקוליהם הדתיים של הדיינים קודמים לשיקולי טובת הילד- כאשר אמונתם וצו מצפונם מחייבים אותם “להציל את נפשו של הילד”, ולהשאיר אותו במסגרת הקהילה.

אף חוות הדעת המסופקות לבית המשפט נכתבות לרוב ע”י פקידות סעד שברובן חברות באותן קהילות- וגם כאן קיים חשש כי הן עלולות להטות את חוות הדעת בהתאם לתפיסת עולמן, לערכים ולנורמות שהן מאמינות בהם.

גם במקרים שבהם הסוגיה נידונה בבתי משפט, בהם השיפוט לא מוטה ממניעים דתיים, לרוב אין ליוצא או ליוצאת עם מי להתייעץ לקראת המהלך, ובמקרים רבים יתקשו לממן עורך דין הבקיא בתחום אשר ידע לנווטם לחוף מבטחים.
המצב הזה מעמיד את ההורה היוצא בעמדת נחיתות מובהקת. ההתמודדות מתחילה עם הכניסה להליך הגירושין, אך ממשיכה להתקיים גם לאחר הגירושין עצמם במסגרת דיונים על משמורת, חינוך, מזונות ועוד.

לאור כל זאת, עמותת יוצאים לשינוי ועמותת ה.ל.ל מציעות פרוייקט סיוע ליוצאים בשאלה בדיני משפחה-
במסגרת המיזם, המתקיים במימון ובתמיכת קרן שוסטרמן ישראל, מספקת העמותה שירותי יעוץ משפטי לכל יוצא בשאלה, ואף ייצוג במקרים מסוימים, ע”י עורכי דין המומחים בדיני משפחה. בנוסף, מעניקה העמותה ליווי אישי, משפחתי או כלכלי על פי הצורך.

מטרת המיזם היא להנגיש את הייעוץ והייצוג המשפטי הטוב ביותר עבור היוצאים והיוצאות, כאשר מעבר לסיוע הפרטני, העמותה פועלת לרכז מידע הנוגע לסוגיות חוזרות ונפוצות הדורשות מענה רחב יותר.

זאת לצורך פעילות סנגור, העלאת מודעות באמצעי התקשורת, ומתוך כך- לקידום מדיניות שוויונית והוגנת יותר כלפי היוצאים.בכך נותנים פתרון נקודתי למי שעוברים כעת את ההליך או עברו אותו זה מכבר, ובמקביל יוצרים מערכת מתוקנת ומבינה יותר, ומפחיתים פגיעות במקרים עתידיים.

לפנייה לפרוייקט וקבלת סיוע הקליקו פה