יוצאים לשינוי בתקשורת

לאורך שנים, הסיקור התקשורתי לו זכו יוצאי החברה החרדית היה במסגרת שיח צהוב ורכילותי. המיקוד של התקשורת היה בהצגת מקרי קיצון (כמו התאבדויות, למשל), ולא בתיאור בעיות או מאפיינים אמיתיים של האוכלוסיה הזו- אוכלוסיה אמיצה ואיכותית, בעלת יכולות רבות ורצון לתרום.

יוצאים לשינוי שמה לה ליעד לייצר שיח מכבד, המתייחס לתופעה ולא רק למקרים. הוקדשו מאמצים רבים בדוברות וביצירת קשר עם עיתונאים, במטרה לכונן שיח תקשורתי אחר.

מאמצים אלו נושאים פרי- כבר היום ניתן לראות כי מרכז הכובד התקשורתי עבר לעיסוק בנושאים אחרים, ומציג את אוכלוסיית היוצאים באור חיובי מתוך הבנת המורכבות שבה. למשל, סיקור של התקצוב הממשלתי, אתגר פערי ההשכלה, והבשורה התרבותית שהקהילה מציעה.

שינוי השיח התקשורתי תורם ליצירת שינוי גם בתפיסה העצמית של היוצאים- בעקבותיו היציאה בשאלה הופכת להיות מקור לייחודיות ולגאווה, במקום למקור מבוכה ולחוסר רצון להזדהות כיוצא בשאלה.

אמנם כיום השיח שונה משהיה בעבר, אך עם זאת העמותה עדיין פועלת בתחום התקשורת, ויוזמת כתבות העוסקות בתופעת היציאה בשאלה ובקהילת היוצאים, לצד כתבות המסקרות את פעילות העמותה עצמה.