חזון ומטרות – יוצאים לשינוי

חזון:

עמותת יוצאים לשינוי תפעל ליצירת שוויון הזדמנויות ליוצאי המגזר החרדי ותעניק כלים למימוש מלוא הפוטנציאל הטמון בכל אחת ואחד.

מטרות:

  • הבטחת זכויותיהם של יוצאי המגזר החרדי מול קובעי המדיניות ומבצעיה.
  • העלאת המודעות לפוטנציאל הטמון ביוצאי המגזר החרדי והאתגרים הניצבים בפניהם.
  • יצירת גוף ידע מבוסס מחקר המאפשר פיתוח וליווי תוכניות מותאמות.
  • תמיכה, ליווי והכוון פרטניים בכל שלבי תהליך היציאה.
  • גיבוש וחיזוק קהילה תומכת ומשפיעה.

האני מאמין שלנו:

  • יוצאי ויוצאות המגזר החרדי נושאים עמם בשורה ופוטנציאל לחברה הישראלית.
  • הבטחת שוויון הזדמנויות ומתן כלים ליוצאים הינם חובה ואינטרס של המדינה והחברה הישראלית.
  • יוצאים הלוקחים אחריות על עתידם מייצרים את המענים הטובים ביותר עבורם.
  • מודל הפעלה פתוח וגמיש מספק מענה למגוון של בחירות אישיות, לאורך כל התהליך.
  • מתן כלים מותאמים ליוצאים החל בשלבים המוקדמים מגביר את הסיכוי להשתלבות מוצלחת בחברה.