חזון ומטרות – יוצאים לשינוי

חזון:

יוצאים לשינוי תשאף לעולם שבו כל יוצאת ויוצא החברה החרדית יממשו את מלוא הפוטנציאל הטמון בהם.

מטרות:

 • המדינה קיבלה אחריות וכמותה, קובעי מדיניות מעניקים שוויון זכויות והזדמנויות מלא ליוצאים​.
 • לכל יוצאת ויוצא האמצעים והשלומות (well-being) למימוש הפוטנציאל שלהם.
 • מודעות לפוטנציאל של יוצאי החברה החרדית.
 • תנועת יציאה חזקה, מובילה ומשפיעה על עתידה.   
 • ידע מבוסס, עדכני ורלוונטי על היציאה.

האני מאמין שלנו:

 • הבטחת שוויון הזדמנויות ומתן כלים ליוצאים הינם חובה ואינטרס של המדינה.
 • תפקידנו למלא צורך זה עד ללקיחת אחריות מלאה על ידי המדינה.
 • יוצאי ויוצאות החברה החרדית נושאים עמם בשורה ופוטנציאל לחברה הישראלית.
 • שיח בריא בין חרדים ליוצאים הוא משמעותי לשילוב.
 • אנו רואים את אתגרי היציאה בהיבט סוציולוגי ולא תיאולוגי.
 • יוצאים הלוקחים אחריות על עתידם מייצרים את המענים הטובים והמותאמים ביותר עבורם​.
 • קיים מנעד רחב של יוצאים ועל המענים לבטא מגוון של בחירות אישיות, תוך הימנעות מהסללה​.
 • ידע מבוסס הוא המפתח לפיתוח המענים הטובים ביותר למען היוצאים.