התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

תעודת זהות ודרכון

בר אולחוב

תעודת זהות היא מסמך רשמי המזהה את נושאו כתושב חוקי של המדינה שהנפיקה את המסמך. המסמך משמש לצרכים שונים, ומטרתו העיקרית היא זיהויו של נושא המסמך.

תעודת זהות בישראל – מדינת ישראל היא מהמדינות שבהן חייבים התושבים לשאת תעודת זהות. עם זאת תביעה בגין הפרת סעיף זה נדירה מאוד בתחומה.

בתעודה מופיעים פרטים אישיים מתוך מרשם האוכלוסין, ובהם מספר זהות, שמו של בעל התעודה ושם משפחתו, תמונתו, שמות הוריו, תאריך הלידה הלועזי (ליהודים – גם תאריך עברי), מינו של האדם, ובעבר צוין גם הלאום.

התעודה מאפשרת לאשש את זכויותיו וחובותיו של נושא המסמך. לדוגמה, במדינות שבהן יש איסור על מכירת אלכוהול לקטינים, תעודת הזהות תשמש את רוכש האלכוהול כדי להוכיח שאינו קטין.

הרשות המוסמכת בארץ להנפקת תעודות זהות היא רשות האוכלוסין וההגירה במשרד הפנים, באמצעות לשכותיה ברחבי הארץ, וניתן להנפיקה באופן עצמאי. התעודות מונפקות לכל תושבי המדינה בהגיעם לגיל 16.

החל מיום 1 ביוני 2017 ניתן להנפיק תיעוד ביומטרי בלבד, ולא ניתן להנפיק או להאריך תוקף תעודת זהות שאינה ביומטרית.

תעודה חכמה/ביומטרית כוללת שבב אלקטרוני שבו מידע ביומטרי ייחודי של האדם, תמונת פנים וטביעות של שתי האצבעות המורות. במאגר הביומטרי נשמרים כל הנתונים הביומטריים של בעלי התעודות.

התעודות הביומטריות מוגנות מפני זיופים באמצעי אבטחה מתקדמים. עם זאת, לפי ההחלטה, לכל תושב תינתן האפשרות להחליט אם לשמור את טביעות האצבע שלו במאגר. אם יבחר שלא לעשות כן – תעודות הזהות והדרכונים יהיו תקפים לחמש שנים בלבד, כדי למנוע זיוף וגניבת זהות.

לחצו כאן למידע נוסף אודות הנפקת תעודת זהות ביומטרית

דרכון

דרכון הוא תעודה רשמית המונפקת על ידי מדינה או רשות אוטונומית עבור אזרח המבקש לבקר במדינות זרות. הדרכון מעיד על המחזיק בו כי יש לו מעמד של אזרח במדינה שהנפיקה את הדרכון, והוא כולל פרטים אישיים עליו לשם זיהויו בפני רשויות המדינות הזרות. הנפקת דרכונים ואופן השימוש בהם מוסדרים באמנות בינלאומיות. כיום מקובל שכל אזרח בכל גיל חייב לשאת דרכון בעת נסיעה למדינה זרה.

לחצו כאן למידע נוסף על בקשה לדרכון ישראלי.

איך מתחילים
29/08/2018
דילוג לתוכן