התחברות

נא הכנס את מספר הטלפון שלך למטה נא הכנס את הקוד שנשלח לטלפון שלך שלח קוד מחדש
עדיין אין לך משתמש? הרשם ליוצאים לשינוי עכשיו!

התנהלות כלכלית- ביטוח לאומי

בר אולחוב

הביטוח הלאומי הינו מנגנון ממשלתי שמטרתו להגן על אזרחי המדינה במישור הכלכלי. מדובר בתשלום חובה שמנוכה משכרו של העובד. המוסד לביטוח לאומי גובה דמי ביטוח לאומי מכל התושבים בהתאם להכנסותיהם ולמעמדם, ומשלם קצבאות לזכאים. המוסד לביטוח לאומי אחראי גם על גביית דמי ביטוח בריאות על פי חוק ביטוח בריאות ממלכתי, והוא הגורם שמעביר את דמי הביטוח לקופות החולים.

כל תושב ישראל בן 18 ומעלה חייב על פי החוק להיות מבוטח בביטוח הלאומי ולשלם דמי ביטוח לאומי ודמי ביטוח בריאות (חוץ מנשים נשואות שהן עקרות בית, עולים חדשים שעלו ארצה ונעשו תושבי ישראל בגיל 62 ומעלה – אלו משלמים דמי ביטוח בריאות בלבד). הביטוח הלאומי מחייב בקנסות והצמדה את מי שאינו משלם את דמי הביטוח במועד הקבוע בחוק.

מטרות

הביטוח הלאומי מספק רמות שונות של הגנה כלכלית במצבים הבאים:

  • אבטלה שלא מרצון (למשל, בשל פיטורים, תאונות עבודה, מחלה);
  • אסונות משפחתיים כגון מות המפרנס במשפחה;
  • נכות מלידה או עקב תאונה או מחלה;
  • אסונות טבע;
  • עוני;
  • תשלומי פנסיה לאחר פרישה לגמלאות;
  • חופשה בשל היריון או לידה;
  • פגיעה בשל מלחמה או פעולות טרור.

חלק מסוגי התמיכה מוגבלים בזמן (למשל, ניתן לקבל דמי אבטלה לפרק זמן מוגבל), בעוד שאחרים אינם מוגבלים (למשל, קצבת נכות). חלק מסוגי התמיכה מוגבלים בהתאם למצבו הכלכלי של המבוטח (למשל, תמיכה במעוטי אמצעים – הבטחת הכנסה), בעוד שאחרים אינם מותנים במצב הכלכלי (למשל, תשלום בעת חופשה לאחר לידה). חלק מסוגי התמיכה מיועדים לשכירים בלבד (למשל, דמי אבטלה), בעוד שחלקם מיועדים לשכירים ועצמאיים כאחד (למשל, פיצוי עקב תאונת עבודה).

גביית דמי הביטוח

גביית דמי הביטוח נעשית על ידי מנגנון ייעודי של המוסד לביטוח לאומי. כדי לייעל את הגבייה, מנגנון זה אוחד עם מס הכנסה. חובת הדיווח והתשלום של דמי הביטוח עבור עובדים שכירים היא של המעסיקים. לעומת זאת, עובדים עצמאים, סטודנטים, תלמידי ישיבות ומי שאינם עובדים, חייבים לשלם את דמי הביטוח בעצמם.

התנהלות כלכלית
29/08/2018
דילוג לתוכן